Mặt trận tổ quốc tỉnh

Ngày 22/9/2015, chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, Đoàn Đại biểu Quốc hội đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại thị trấn Phố Châu và xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn.

Đối với ông Phạm Duy Ất, Chủ tịch MTTQ phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh) thì trong bất cứ hoàn cảnh nào hay công việc gì ông cũng đặt sự chân thành và sự cương quyết lên trên hết ...

Chiều 4/9, tại thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn), đoàn giám sát HĐND tỉnh do Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Trọng Nhiệu chủ trì tổ chức tham vấn ý kiến nhân dân về cải cách thủ tục hành chính.

Ngày 31/8/2015, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Theo đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn toàn tỉnh của UBND tỉnh, đến ngày 30/6/2015, toàn tỉnh có 931 tổ hợp tác và 833 hợp tác xã ...

(Baohatinh.vn) - Chiều 25/8, Ủy ban Đoàn kết (UBĐK) công giáo tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” và biểu dương gương “người tốt việc tốt” trong đồng bào công giáo giai...

Thực hiện Chỉ thị số 36- CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hướng dẫn số 11/HD-MTTW-BTT ngày 02/3/2015 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hướng...

Thôn Minh Lạng (Đức Lạng, Đức Thọ) được sáp nhập từ 2 thôn Minh Đức và Minh Quang theo Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, có 162 hộ với 466 nhân khẩu, phần đông cư dân ở đây sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp. Năm 2014, toàn dân Minh Lạng đoàn kết tham gia thực...

Địa bàn và dân số xã Kỳ Trung cơ bản là của Nông trường 12/9 trước đây. Cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào chăn nuôi đại gia súc, trồng chè xuất khẩu, trồng cây ăn quả... Sau hơn 4 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, người dân Kỳ Trung đoàn...

Chiều 30/7, Phó chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh và đoàn công tác của Mặt trận Trung ương đã có buổi làm việc với MTTQ tỉnh Hà Tĩnh ...