Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ủy ban MTTQ các cấp ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã ký kết chương trình, nội dung đợt thi đua sắp tới với quyết tâm cao nhất.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là sự kiện chính trị quan trọng đối với MTTQ và các tầng lớp nhân dân.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp là sự kiện chính trị quan trọng. Cả hệ thống chính trị đã và đang tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029, đảm bảo...

Tính đến ngày 20/3/2024, 23/23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên đã hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029, cũng là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở.

Mặt trận Tổ quốc huyện Cẩm Xuyên - Dấu ấn một nhiệm kỳ

Đại hội điểm MTTQ cấp huyện tại Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) dự kiến tổ chức từ ngày 2 - 3/5, phấn đấu trong tháng 6/2024 hoàn thành ở các địa phương còn lại.

HỘI NGHỊ LẦN THỨ 14 UBMTTQ HUYỆN CAN LỘC KHÓA XVI

ỦY BAN MTTQ HUYỆN NGHI XUÂN HOÀN THÀNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CẤP CƠ SỞ, NHIỆM KỲ 2024 - 2029

216 xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà Tĩnh đã hoàn thành tổ chức đại hội mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024 - 2029 đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Đại hội đã hiệp thương cử ông Nguyễn Thanh Long tái giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) nhiệm kỳ 2024 - 2029.