Phát huy dân chủ, xây dựng đảng, chính quyền

(Mặt trận) - Việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) luôn là vấn đề “nóng”, được người dân đặc biệt quan tâm. Xuất phát từ yêu cầu bức thiết của thực tiễn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã...

(Mặt trận) -Hoà giải ở cơ sở được thực hiện thông qua hoạt động của tổ hoà giải hoặc các tổ chức thích hợp khác của nhân dân ở thôn xóm, bản, tổ dân phố và các cụm dân cư khác như: các chợ cố định, các tụ điểm du lịch, khu vui chơi giải trí phù hợp với...

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh như vậy tại cuộc họp nghe kết quả giải quyết các thông báo, kết luận, chỉ đạo ở phiên tiếp công dân định kỳ tháng 1, tháng 2 năm 2020; những vấn đề tồn đọng và triển khai một số nội dung thời gian tới.