TIN HOẠT ĐỘNG
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
Thành phố Hà Tĩnh: Phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Ðảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thời gian vừa qua, MTTQ và các đoàn thể thành phố đã phát động các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

PHÁT HUY DÂN CHỦ, XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
Chi bộ Cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân”.

Chiều ngày 23/7/2020, Chi bộ cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Mai Thuỷ- Bí thư Chi bộ, Phó chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh và đồng chí Hoàng Anh Đức - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân”

TÔN GIÁO, DÂN TỘC VÀ ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN