TIN HOẠT ĐỘNG
 
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Ý thức người dân - bức tường thành ngăn dịch trong trạng thái bình thường mới

Nhờ sự đoàn kết, nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, thời điểm này, Hà Tĩnh cơ bản kiểm soát được dịch bệnh COVID-19. Tuy vậy, nguy cơ vẫn luôn tiềm ẩn, các ca bệnh cộng đồng có thể phát sinh bất kỳ lúc nào nếu người dân lơ là, chủ quan.

TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN
Lý tưởng, niềm tin và chí khí chiến đấu của Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 6/9/1931, Tổng Bí thư Trần Phú - người con kiên trung làng Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) - qua đời khi mới 27 tuổi. Sự hy sinh cao cả đó đã khơi nguồn sống, sự trường tồn của lý tưởng mà cả cuộc đời đồng chí đã tin, theo và “giữ vững chí khí chiến đấu” cho đến hơi thở cuối cùng

Nặng sâu nghĩa đồng bào

Hai tiếng “đồng bào” (cùng chung một bọc) khởi nguồn từ huyền thoại mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, từ đó phát triển nòi giống Việt Nam. Qua bao nhiêu thế kỷ, hai tiếng ấy trở thành tiếng gọi thẳm sâu, thiêng liêng, gắn kết yêu thương với gần 100 triệu đồng bào trên khắp mọi miền Tổ quốc.

TÔN GIÁO, DÂN TỘC VÀ ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN
CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG