TIN HOẠT ĐỘNG
 
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chung vui ngày hội đại đoàn kết với người dân huyện Kỳ Anh

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải mong muốn người dân thôn Vĩnh Long (xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh) tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nhất là đồng lòng xây dựng khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng và ra mắt Ngôi nhà trí tuệ thôn Làng Hạ

Nhà văn hóa cộng đồng - Ngôi nhà trí tuệ thôn Làng Hạ, xã Hòa Lạc (huyện Đức Thọ) khánh thành trước thềm kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống UBMTTQ Việt Nam 18/11/1930 - 18/11/2022, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, càng tăng thêm không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong bà con nhân dân

PHÁT HUY DÂN CHỦ, XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
TÔN GIÁO, DÂN TỘC VÀ ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN
CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG