TIN HOẠT ĐỘNG
 
TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân: “Ngôi nhà trí tuệ” - kết tinh của tinh thần đoàn kết

Tại tỉnh Hà Tĩnh, mô hình “Ngôi nhà trí tuệ” tích hợp trong “Nhà văn hóa cộng đồng” đã và đang khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong việc làm thay đổi thiết chế văn hóa cơ sở, là "nơi" để phát triển con người theo hướng hiện đại. Nơi đây còn là địa điểm họp bàn việc làng, việc nước, từ đó cấp ủy, chính quyền đưa ra các quyết sách trên cơ sở nguyện vọng, phù hợp lòng dân. Để làm rõ hơn về ý nghĩa của mô hình, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân đã chia sẻ với báo chí về nội dung này.

TÔN GIÁO, DÂN TỘC VÀ ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN
CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Cẩm Xuyên tập huấn cho cán bộ cơ sở

Cẩm Xuyên tổ chức quán triệt Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và tập huấn kỹ năng viết tin, bài đăng trên Website, trang Fanpage MTTQ các cấp và các trang mạng xã hội