Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Hà Tĩnh đã có nhiều hiệu ứng tích cực. Trên 78% người tiêu dùng thường xuyên lựa chọn hàng hóa xuất xứ trong nước.

Hội chợ sản phẩm OCOP và đặc sản Hà Tĩnh năm 2022 sẽ được tổ chức tại Quảng trường Trung tâm thương mại Vincom - TP Hà Tĩnh từ 21 - 25/1/2022, với quy mô 80-100 gian hàng.

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 49-HD/BTGTW về Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Để tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống về lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc,...

Sau hơn một tuần triển khai, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh và Sở Công thương phát động đã thu hút hơn 16.000 lượt người tham gia.

Tuần 2 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” diễn ra từ ngày 20/6/2022 đến hết ngày 25/6/2022 đã có 15.996 người tham gia Cuộc thi với 25.026 lượt thi, trong đó có 14.414 lượt người trả lời đúng cả 10 câu hỏi.

Trong 3 tuần diễn ra, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Hà Tĩnh đã thu hút 68.181 lượt người tham gia dự thi. Số lượng lượt người trả lời đúng cả 10 câu hỏi là 40.531 (chiếm gần 60%).