Mặt trận tổ quốc tỉnh

Chiều ngày 28/01/2021, BCH Công đoàn cơ quan phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2021

Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh vừa có thư kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ LLVT và Nhân dân Hà Tĩnh đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị, MTTQ các cấp tập trung quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường giám sát, phản biện, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị MTTQ các cấp ở Hà Tĩnh phải tạo ra các “sản phẩm” cụ thể trong quá trình hoạt động; phát huy rõ nét vai trò đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh nông thôn mới vào năm 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị trong thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục tập trung cao cho công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đồng thuận, chung sức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ lớn, nhất là các công trình, dự...

Sáng 27/3/2023, Công đoàn cơ quan MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chiều ngày 21/4/2023, tại Huyện Can Lộc, Ban Thường trực Ủy ban MTT Q Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị giao ban triển khai công tác Mặt trận quý II năm 2023.