THÔN MINH LẠNG VƯƠN LÊN VỀ NHIỀU MẶT

16:07 16/01/2020

Thôn Minh Lạng (Đức Lạng, Đức Thọ) được sáp nhập từ 2 thôn Minh Đức và Minh Quang theo Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, có 162 hộ với 466 nhân khẩu, phần đông cư dân ở đây sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp. Năm 2014, toàn dân Minh Lạng đoàn kết tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa đạt nhiều kết quả nổi bật góp phần xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu...

Thôn Minh Lạng (Đức Lạng, Đức Thọ) được sáp nhập từ 2 thôn Minh Đức và Minh Quang theo Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, có 162 hộ với 466 nhân khẩu, phần đông cư dân ở đây sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp. Năm 2014, toàn dân Minh Lạng đoàn kết  tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa đạt nhiều kết quả nổi bật góp phần xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu...

Ban công tác Mặt trận đã thực hiện hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc xã, nghị quyết của chi bộ, phối hợp với các chi hội đoàn thể trong thôn đề ra các mục tiêu cụ thể xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xây dựng nông thôn mới; vận động toàn dân đoàn kết giúp đỡ nhau về vốn, ngày công, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh. Trong sản xuất nông nghiệp, đông đảo người dân cần cù lao động, áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ; đưa các giống cho năng suất, chất lượng, hiệu quả vào sản xuất. Nhiều hộ phát triển thêm các hoạt động thương mại, dịch vụ; xây dựng mô hình chăn nuôi lợn liên kết, xây dựng vườn mẫu... Nhờ vậy, thu nhập tăng, thôn có thêm nhiều hộ giàu, hộ khá, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,49% (8 hộ).

Kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt, gần 100% hộ dân đã có nhà xây kiên cố hoặc nhà xây lợp ngói, nền cứng; hàng năm, người dân Minh Lạng góp công, góp của để bê tông hóa đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi. Chỉ tính năm 2014, người dân thôn Minh Lạng đã đóng góp 200 triệu đồng xây nhà văn hóa, 19 triệu đồng kiên cố hóa kênh mương. Ban công tác Mặt trận quan tâm tổ chức các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo từ thiện kết hợp với thực hiện các hoạt động văn hóa khác trong năm: Vận động 20 triệu đồng xây dựng Quỹ tình nghĩa, hỗ trợ 50 ngày công xây nhà tình nghĩa, vận động hơn 3 triệu đồng xây dựng Quỹ “vì người nghèo” và ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/ dioxin; thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình chính sách, hỗ trợ 47 ngày công xây dựng nhà đại đoàn kết; tổ chức Lễ mừng thọ cho các cụ cao tuổi vào dịp Tết Nguyên đán; vận động 7 triệu đồng tổ chức các hoạt động thể thao, 2 triệu đồng ủng hộ ngư dân và các chiến sỹ đang bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.

Toàn dân hưởng ứng chăm lo sự nghiệp giáo dục, bảo vệ môi trường, thôn Minh Lạng đẩy mạnh phong trào “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”. Năm qua, Ban công tác Mặt trận vận động 5,6 triệu đồng xây dựng Quỹ khuyến học và tổ chức Tết Trung Thu cho thiếu niên nhi đồng; vận động nhân dân bảo vệ môi trường, giải tỏa hành lang an toàn giao thông, thu gom, xử lý rác thải bảo đảm môi trường, cảnh quan trong thôn luôn xanh, sạch, đẹp. Việc cưới, việc tang, lễ hội được thực hiện theo nếp sống văn minh, theo các quy định hiện hành. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trong thôn được giữ vững,  thôn Minh Lạng không có tội phạm, tệ nạn xã hội, Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Phong trào Ba không được các hộ, người dân nơi đây tham gia tích cực và là một tiêu chuẩn để bình chọn gia đình văn hóa hàng năm. Năm 2014, Minh Lạng có 154/162 gia đình văn hóa, trong đó có 141 gia đình văn hóa 3 năm liên tục. Ban công tác Mặt trận phối hợp các chi hội đoàn thể thường xuyên tuyên truyền các đoàn viên, hội viên không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội, thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân. Quyền làm chủ của nhân dân luôn được phát huy, được thể hiện rõ nhất trong việc thực hiện nghiêm chỉnh Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Người dân Minh Lạng được biết, được bàn, được quyết định, được giám sát những việc liên quan đến quyền và nghĩa vụ trực tiếp của mình.

Ban công tác Mặt trận thôn Minh Lạng nhiều năm liền được cấp trên tặng Bằng khen, Giấy khen về thành tích kiên trì tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn có hiệu quả, góp phần vào việc xây dựng, duy trì Làng văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Q uốc VănÝ kiến bạn đọc