Chính trị xã hội

Sáng 11/3, Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) để nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sáng nay (24/3), HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường). Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Trương Thanh Huyền chủ tọa kỳ họp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành Chỉ thị số 43-CT/TU về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó nhìn nhận, những ngày tới đặt ra nhiều khó khăn, phức tạp, khó lường nhất là thời điểm quyết định...