TOÀN DÂN CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

16:07 16/01/2020

Địa bàn và dân số xã Kỳ Trung cơ bản là của Nông trường 12/9 trước đây. Cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào chăn nuôi đại gia súc, trồng chè xuất khẩu, trồng cây ăn quả... Sau hơn 4 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, người dân Kỳ Trung đoàn kết phát huy lợi thế, tiềm năng, đóng góp nhiều nguồn lực cùng với Nhà nước làm thay đổi diện mạo nông thôn theo các tiêu chí nông thôn mới.

Xã Kỳ Trung thành lập năm 2004, có diện tích 33,23 km 2 , 516 hộ, dân số 1.621 người; phía bắc giáp hồ Sông Rác, phía đông giáp xã Kỳ Văn, xã Kỳ Thọ và Kỳ Thư, phía nam giáp xã Kỳ Tây và Kỳ Hợp. Địa bàn và dân số xã Kỳ Trung cơ bản là của Nông trường 12/9 trước đây. Cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào chăn nuôi đại gia súc, trồng chè xuất khẩu, trồng cây ăn quả... Sau hơn 4 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, người dân Kỳ Trung đoàn kết phát huy lợi thế, tiềm năng, đóng góp nhiều nguồn lực cùng với Nhà nước làm thay đổi diện mạo nông thôn theo các tiêu chí nông thôn mới.

Cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, người dân trong xã đã tự nguyện hiến 70.350 m 2 đất mở rộng đường giao thông nông thôn lên 8-14 mét. Riêng trong năm 2014, xã đã làm mới 2,015 km đường bê-tông trục thôn; 1,5km đường liên xã; 7,925km đường cấp phối nội đồng với trên 10.000 ngày công của người dân. Kỳ Trung xây dựng mới và hoàn thành trường tiểu học và trung học cơ sở 2 tầng khang trang với 8 phòng học; trường mầm non, nhà văn hóa xã, xây dựng mới hội quán thôn Nam Sơn, làm sân bóng chuyền thôn Bắc Sơn... Mặt trận đã phối hợp với chính quyền, các đoàn thể tuyên truyền, vận động 321 hộ bị ảnh hưởng hiến đất, hiến cây. Chỉ tính riêng năm 2014, Kỳ Trung huy động 5.300 ngày công và nhiều nguồn lực khác từ trong dân hoàn thành 1 nhà văn hóa thôn, 3,6 km kênh mương bê tông, 7 km đường giao thông theo tiêu chí nông thôn mới trong đó người dân đóng góp 50% giá trị mỗi công trình.

Thông qua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới, Mặt trận phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng 41 mô hình kinh tế hàng hóa, trong đó có 29 mô hình cấp xã, 11 mô hình cấp huyện, 1 mô hình cấp tỉnh với 22 mô hình chăn nuôi trâu, bò, 18 mô hình trồng chè xuất khẩu, 1 mô hình chăn nuôi lợn liên kết quy mô 1.000 con/lứa. Các tổ chức đoàn thể tạo nguồn tín dụng cho hàng trăm lượt hội viên, đoàn viên, nhân dân vay để phát triển sản xuất kinh doanh; phối hợp mở nhiều lớp tập huấn phổ biến kiến thức khoa học - công nghệ, phổ biến kinh nghiệm sản xuất kinh doanh... Các hộ nông dân đã phát huy tiềm năng đất đai rộng tập trung chăn nuôi gia súc, trồng chè, trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ... Thu nhập bình quân đầu người ở Kỳ Trung liên tục tăng, đạt 27 triệu đồng/người/năm 2014; hộ giàu, hộ khá tăng nhanh, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,41%/ năm 2014. Mặt trận phối hợp tổ chức đăng ký thi đua xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa... Với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của cán bộ và nhân dân, Kỳ Trung đã có 4/5 thôn văn hóa các cấp, các thôn có nhà văn hóa, có sân chơi thể thao và nơi vui chơi của cộng đồng, 85% gia đình văn hóa, 30% gia đình thể thao. Song song với đó, Mặt trận phát huy tình đoàn kết trong cộng đồng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn bằng tình thương, tiền của đem lại niềm vui cho nhiều người; đẩy mạnh thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, vận động  xây dựng Quỹ tình nghĩa, phối hợp xây dựng nhà tình nghĩa, tổ chức, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; hỗ trợ khám, chữa bệnh, hỗ trợ học hành cho một số người nghèo; phối hợp trao quà cho người có công, người nghèo trong các dịp lễ, tết, trao bê, nghé do Tập đoàn Vingroup tài trợ...

Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, Mặt trận và các đoàn thể đã huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển sâu rộng đến từng gia đình, dòng họ, chi đoàn, chi hội; phối hợp làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, tổ chức truyền thông về công tác kế hoạch hóa gia đình, trẻ em; tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường trong sản xuất cũng như trong sinh hoạt...

Mặt trận phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân ưu tiên dùng hàng Việt Nam; phối hợp với một số doanh nghiệp tổ chức truyền thông về chất lượng và đưa hàng Việt về tận các khu dân cư phục vụ nhân dân, trong đó có các vật tư đầu vào sản xuất nông nghiệp. Việc thực hiện các chương trình phối hợp trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã nâng cao nhận thức và tạo thêm sức mạnh cho nhân dân phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội như chủ trì phối hợp thực hiện Đề án 01-138/CP “ Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”; tổ chức thực hiện Phong trào Ba không; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xây dựng hương ước, quy ước; chăm sóc người có công và tổng rà soát chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, đồng thời giám sát cán bộ, công chức nơi cư trú; phối hợp tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác hoà giải tiến hành kịp thời, cùng với chính quyền ổn định tình hình tại cơ sở, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc xã Kỳ Trung có nhiều chuyển biến tích cực, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân; giám sát việc thu, chi các loại quỹ do nhân dân đóng góp; giám sát việc thi công các công trình xây dựng trên địa bàn như đường Trung Giang, Trường cao tầng tiểu học, trung học cơ sở, Trường Mầm Non, Hội trường Ủy ban Nhân dân xã, bê tông hóa đường giao thông nông thôn...

4 năm qua, (2011 -2014), Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân cùng với Đảng bộ, chính quyền tập trung xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, Kỳ Trung - vồn là xã miền núi nghèo - đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đúng tiến độ, các lĩnh vực kinh tế - xã hội phát triển vượt bậc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được tăng lên.

T.HÝ kiến bạn đọc