Hình ảnh hoạt động

Hình ảnh triển khai, Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2022

Ngày 25/01/2022, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã phân bổ 04 thùng khẩu trang và 20 thùng găng tay y tế cho thị xã Kỳ Anh phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

MTTQ phối hợp các tổ chức thành viên vận động hỗ trợ các suất ăn miễn phí cho công dân hồi hương từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tại các khu cách ly tập trung trên toàn tỉnh

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân, các lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân ủng hộ, hỡ trợ bà con nhân dân vùng lũ Hà Tinh khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt

Bộ Y tế khuyến cáo 9 biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020