Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Quy chế hoạt động của cơ quan MTTQ tỉnh

Ngày 04/5/2015 Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của cơ quan chuyên trách MTTQ tỉnh.
lnkQuy_che_hoat_dong_cua_CQ_MTTQ_tinhQuy_che_hoat_dong_cua_CQ_MTTQ_tinhDownload