Mặt trận tổ quốc huyện, thành phố, thị xã

Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 và cũng là năm huyện Đức Thọ phấn đấu huyện đạt đạt chuẩn nông thôn mới. Nhằm tập trung thống nhất triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020,...

Thời gian qua, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diến biến phức tạp, khó lường, MTTQ các cấp thị xã Kỳ Anh đã tích cực phối hợp các ban, ngành, đoàn thể thị xã, các xã, phường làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện hiệu...

Sáng ngày 25/6/2020, Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.