Công tác tổ chức và thi đua khen thưởng

Đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng cán bộ chuyên trách mặt trận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay là nội dung hội thảo khoa học được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức sáng 24/5.

Ngày 07/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Anh tổ chức lớp tập huấn công tác Mặt trận. 240 học viên bao gồm cán bộ MTTQ huyện; các thành viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 21 xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã đến dự.

Ngày 27/11/2019 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Thọ phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2019

Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh vinh dự được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc toàn diện năm 2019. Thông tin được nêu tại hội nghị lần thứ 3 - khóa XIV do Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức chiều 06/01 với sự tham dự của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng...

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh vừa hiệp thương cử bà Phạm Thị Thu Hà, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, Tôn giáo - Dân tộc giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo kết luận của Bộ Chính trị, chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, thành phố thuộc Trung ương tương đương Phó Tổng cục trưởng. Nếu Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thì tương đương Tổng cục trưởng.