Mặt trận tổ quốc tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCHTW Đảng (khoá X); Nghị quyết số 08-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (khoá XVI) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, 5 năm qua MTTQ các cấp ở Hà Tĩnh đã tập trung tuyên truyền vận động, phát huy quyền làm chủ của người dân, cùng với sự...

Xã Tiến Lộc (Can Lộc) có 4.024 nhân khẩu, trong đó có 17,5% đồng bào theo Đạo Công giáo. Cư dân nơi đây sinh sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là trồng lúa nước. 5 năm qua, việc mở rộng và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu...

Hưởng ứng Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động quan tâm, chăm lo cho người nghèo...

Phường Đậu Liêu (Thị xã Hồng Lĩnh) có 1.411 hộ với hơn 5.000 nhân khẩu sinh sống trong 8 Tổ dân phố. Nhiều năm qua, 8 Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể hoạt động đạt hiệu quả cao, nhất là tuyên truyền, vận động, tổ chức cho nhân dân trên địa bàn thực...

Nhiều năm qua, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đạt nhiều kết thiết thực góp phần hoàn thành các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hai năm qua, thôn Quyết Tiến có nhiều đổi mới, toàn dân trong khu dân cư đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực...

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư“ ở Cẩm Xuyên từng bước được nâng cao chất lượng, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp ở huyện Cẩm Xuyên đã chủ động xây dựng kế hoạch báo cáo với cấp uỷ Đảng,...

Thôn Phú Hòa (xã Hương Xuân, huyện Hương Khê) có 8 tổ liên gia, 94 hộ, 286 nhân khẩu, 3 năm gần đây (2012-2014), Ban công tác Mặt trận đã tích cực vận động, tuyên truyền huy động nhiều nguồn lực từ nhân dân trong thôn góp phần xây dựng khu dân cư không ngừng phát triển theo...

Thôn An Phúc Lộc tập trung xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều kết quả tích cực góp phần thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong suốt nhiều năm qua.

Ở xã Trường Sơn (Đức Thọ) nội dung và cách tổ chức dân vận khéo được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp đạt được nhiều kết quả quan...

5 năm qua, cơ cấu kinh tế của Bắc Hồng được chuyển dịch nhanh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và thương mại, đến nay tỷ lệ hộ sản xuất nông nghiệp chỉ còn 10,2%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 30,5 triệu đồng/người/năm, tăng 2 lần so...