BIỂU DƯƠNG GƯƠNG “NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT” TRONG ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO

16:10 16/01/2020

(Baohatinh.vn) - Chiều 25/8, Ủy ban Đoàn kết (UBĐK) công giáo tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” và biểu dương gương “người tốt việc tốt” trong đồng bào công giáo giai 2010-2015.

Đồng bào công giáo Hà Tĩnh hiện có trên 155.000 tín hữu, sinh sống trên 138/262 xã, phường, thị trấn thuộc 13/13 huyện, thị, thành phố; có 59 giáo xứ và 231 giáo họ. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBĐK công giáo Việt Nam, UBĐK công giáo các cấp và đồng bào công giáo toàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do UBMTTQ phát động gắn với phong trào xây dựng NTM và đô thị văn minh.

5 năm qua, có trên 2550 hộ gia đình hiến 122.000 m 2 đất, 86.000 cây trồng các loại để mở rộng đường làng, ngõ xóm, đường liên thôn, liên xã; huy động đóng góp trên 193.000 ngày công, làm trên trên 71 km đường nhựa, đường bê tông; bê tông hóa 142 km kênh mương nội đồng… trị giá hàng chục tỷ đồng.

Thực hiện chủ trương tái định cư, GPMB phuc vụ các dự án trọng điểm của tỉnh, đại đa số bà con giáo dân đều chấp hành đảm bảo thời gian.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa – sống tốt đời đẹp đạo” được phát triển sâu rộng, khơi dậy được truyền thống yêu nước của đồng bào công giáo phù hợp với nếp sống đạo của người công giáo, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân, tình đoàn kết, tương trợ cùng cộng đồng dân cư xây dựng phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Từ các phong trào thi đua yêu nước, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương người công giáo điển hình trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào giáo dân không ngừng được cải thiện.

Bên cạnh những thành quả đạt được, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo tỉnh trong 5 năm qua còn những hạn chế như: chưa chủ động, sáng tạo, còn ỉ lại sự phối hợp, giúp đỡ của MTTQ các cấp trong tuyên truyền, vận động; việc biểu dương gương “người tốt việc tốt” chưa có tác dụng nêu gương nhân ra diện rộng…

Giai đoạn 2015-2020, UBĐK công giáo các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư – sống tốt đời đẹp đạo”, phấn đấu thực hiện “mỗi người công giáo là một tấm gương tốt”; phát huy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế; phát huy truyền thống bác ái “thương người như thể thương thân”; thực hiện nếp sống đạo theo tinh thần Thư Chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc, để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”; xây dựng gia đình công giáo “Sống tốt đời, đẹp đạo”…

Nhân dịp này, UBĐK công giáo tỉnh đã trao tặng giấy khen cho 8 cá nhân là những tấm gương “người tốt - việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo giai đoạn 2010-2015.

Theo Thục Chi/ Báo Hà TĩnhÝ kiến bạn đọc