Phát huy dân chủ, xây dựng đảng, chính quyền

Ngày 29/8 và 30/8/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Can Lộc đã tổ chức đợt giám sát việc giải quyết sau đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân theo Quyết định số 657-QĐ/TU ngày 4/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại xã Kim Song...

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến trách nhiệm, thẳng thắn của cử tri TP Hà Tĩnh và khẳng định, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị để gửi các cơ quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Xuyên tổ chức giám sát chuyên...

Quá trình giám sát “Việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đề xuất nhiều giải pháp với các cấp, ngành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.