Phát huy dân chủ, xây dựng đảng, chính quyền

Ngày 29/8 và 30/8/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Can Lộc đã tổ chức đợt giám sát việc giải quyết sau đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân theo Quyết định số 657-QĐ/TU ngày 4/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại xã Kim Song...

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến trách nhiệm, thẳng thắn của cử tri TP Hà Tĩnh và khẳng định, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị để gửi các cơ quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Xuyên tổ chức giám sát chuyên...

Quá trình giám sát “Việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đề xuất nhiều giải pháp với các cấp, ngành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Giám sát là việc làm cần thiết đối với mọi tổ chức và cá nhân trong xã hội, đặc biệt là đối với chính đảng của giai cấp vô sản, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam, chính đảng kiểu mới của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam.

Chương trình phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng đoàn MTTQ tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ nắm tình hình, tham mưu xử lý các tình huống chính trị trên địa bàn và phòng chống tham nhũng.

Ngày 22/5, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, thay mặt Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trình bày bản Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và...

Ban Thường trực Ủy ban MMTTQ huyện phối hợp giám sát “Việc triển khai thực hiện, chấp hành các quy định pháp luật về bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm"

Chiều nay (06/11), Đoàn giám sát của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có cuộc làm việc tại huyện Thạch Hà về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Cử tri TX Hồng Lĩnh, Hương Sơn (Hà Tĩnh) kiến nghị xem xét, điều chỉnh nâng cao mức phụ cấp, mở rộng đối tượng hưởng phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.