Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Xuyên giám sát chuyên đề kết quả xây dựng các sản phẩm Ocop trên địa bàn huyện

09:40 10/11/2022

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Xuyên tổ chức giám sát chuyên đề kết quả xây dựng các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện. Đoàn giám sát do ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm trưởng Đoàn.

Từ ngày 31/10 đến ngày 02/11, Đoàn tiến hành giám sát tại Văn phòng Nông thôn mới , mỗi một sản phẩm (Cơ quan thường trực Chương trình OCOP huyện) Phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn ; Ủy ban nhân dân các , thị trấn , các tổ chức , nhân sản phẩm OCOP đã được công nhận ( toàn huyện 22 sản phẩm đã được công nhận đạt chuẩn 3 sao ).

Đoàn tiến hành giám sát với phương pháp nghiên cứu, giám sát thông qua báo cáo của đối tượng giám sát; Tổ chức đoàn làm việc và giám sát trực tiếp tại cơ sở sản xuất nước mắm Phú Sáng, thị trấn Thiên Cầm; cơ sở sản xuất chẻo Bà Châu, nước mắm Thu Hùng, nước mắm và cà Tuệ Loan xã Cẩm Nhượng; Nước mắm Vân Vinh xã Cẩm Lĩnh; cơ sở sản xuất Mây tre đan xã Cẩm Sơn; cơ sở sản xuất dò xã Cẩm Quan…

Qua giám sát, Đoàn đánh giá cao các sản phẩm OCOP của huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn từ năm 2019 đến nay đã phát huy tốt và thực hiện đầy đủ các tiêu chí của sản phẩm OCOP; từ khi được công nhận đạt chuẩn OCOP, chất lượng sản phẩm được duy trì và nâng lên, hệ thống sổ sách đăng ký đầy đủ, ghi rõ nguồn gốc đầu vào, đầu ra của sản phẩm, các mặt hàng với thương hiệu OCOP được bán ra trên thị thường và thông qua một số đại lý và cửa hàng tiêu thụ sản phẩm trên toàn quốc, được người tiêu dùng một số địa phương tìm đến đặt mua. Các chủ sản xuất đã xây dựng các trang thông tin để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất và mở rộng quy mô sản xuất.

Thông qua Đoàn Giám sát, các cơ sở sản xuất kiến nghị đề nghị với cấp trên tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất mở rộng quy mô, mở rộng thị trường…Đoàn Giám sát đề nghị các cơ sở sản xuất tiếp tục giữ vững thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường và xây dựng thêm các sản phẩm OCOP trong cùng một cơ sở sản xuất.

Nguyễn Mai - MTTQ huyện Cẩm XuyênÝ kiến bạn đọc