Phát huy dân chủ, xây dựng đảng, chính quyền

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn có người ứng cử ĐBQH khóa XV và HĐND tỉnh khóa XVIII sớm tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú.

Sáng ngày 01/4/2021, Chi bộ cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Tăng cường xây dựng văn hoá công sở”.

Tính đến ngày 07/4, thị xã Kỳ Anh đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 7/7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh cư trú trên địa bàn thị xã; 60/60 ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã và 488 ứng cử viên đại biểu HĐND các xã, phường.

Đến thời điểm này, Thị xã Kỳ Anh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo yêu cầu, tiến độ, đúng luật định, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, tạo...

Sáng ngày 15/4, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện Vũ Quang đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để xem xét, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chiều 15/4, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã Kỳ Anh đã triệu tập các thành viên tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị xã Kỳ Anh khóa II, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ngày 16/4/2021 tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chiều 16/4, Ban Thường trực UBMTTQ huyện Nghi Xuân đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện Nghi Xuân khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau hội nghị hiệp thương lần 3, Hà Tĩnh có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã thông qua danh sách 91 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026.