Can Lộc tổ chức giám sát việc giải quyết sau đối thoại theo Quyết định số 657-QĐ/TU ngày 4/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các xã trên địa bàn huyện

16:02 07/09/2022

Ngày 29/8 và 30/8/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Can Lộc đã tổ chức đợt giám sát việc giải quyết sau đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân theo Quyết định số 657-QĐ/TU ngày 4/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại xã Kim Song Trường, Gia Hanh và xã Mỹ Lộc.

Đồng chí Bùi Thị Kiều Nhi - UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Can Lộc chủ trì cuộc giám sát tại xã Kim Song Trường

Đoàn giám sát làm việc tại huyện Mỹ Lộc

Tại các cuộc giám sát, các thành viên trong Đoàn đã kiểm tra hồ sơ và đi thẩm định thực tế tại các hộ gia đình về các ý kiến đã được người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo giải quyết.

Qua giám sát cho thấy, sau các cuộc đối thoại, các kiến nghị, phản ánh của công dân được Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, phòng, ngành tiếp thu, đồng thời triển khai các phương án xử lý kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho Nhân dân. Hầu hết các ý kiến đã được người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo giải quyết, một số trường hợp cần phải bổ cứu hồ sơ và kiểm tra thực tế các nội dung liên quan..., lãnh đạo địa phương tiếp tục khắc phục trong thời gian tới.

Việc giám sát giải quyết các vấn đề sau đối thoại luôn được Ủy ban MTTQ huyện Can Lộc quan tâm thực hiện và đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết các nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lê Trang- Ủy ban MTTQ huyện Can LộcÝ kiến bạn đọc