Ủy ban MTTQ Hà Tĩnh kiến nghị nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục

16:38 20/12/2022

Quá trình giám sát “Việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đề xuất nhiều giải pháp với các cấp, ngành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo kết quả giám sát “Việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.

Thực hiện chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2022, từ tháng 10-11/2022, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp khảo sát, giám sát tại 8 đơn vị trường học ở: Hương Khê, Đức Thọ, Thạch Hà, TX Kỳ Anh; làm việc với các địa phương, Sở GD&ĐT về “Việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.

Kết quả giám sát cho thấy, chương trình giáo dục phổ thông 2018 được các địa phương, đơn vị triển khai đúng lộ trình; chất lượng giáo dục giữ vững, việc đổi mới phương pháp giáo dục đáp ứng được yêu cầu. Các nhà trường đã cơ bản khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị được các cấp đầu tư để triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đoàn giám sát thực tế tại Trường Tiểu học Thạch Khê (huyện Thạch Hà).

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn một số hạn chế như: việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền chưa tương xứng với yêu cầu; một số trường học sắp xếp mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chưa hợp lý.

Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên tiểu học thiếu cả về tỷ lệ và số lượng thực tế; tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn một số địa phương còn thấp; việc sáp nhập trường lớp tại một số địa phương còn nhiều bất cập…

Không khí học tập hào hứng ở lớp 3B, Trường Tiểu học Tượng Sơn (Thạch Hà). Ảnh: Anh Thư

Từ kết quả giám sát, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đề xuất nhiều kiến nghị như: tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho trường học; nghiên cứu sửa đổi quy định về định mức giáo viên tiểu học và sớm xây dựng phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT cho học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cần đảm bảo quỹ đất để xây dựng cơ sở giáo dục phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường lớp về lâu dài; khắc phục tình trạng thiếu thốn, xuống cấp cơ sở vật chất; rà soát nhu cầu chỉ tiêu biên chế giáo viên của từng trường, từng môn học...

Nguồn: Baohatinh.vnÝ kiến bạn đọc