Phát huy dân chủ, xây dựng đảng, chính quyền

Năng lực, hiệu quả hoạt động của một tổ chức không chỉ nhờ đường lối đúng, bố trí cán bộ có tâm, có tầm mà còn chịu sự chi phối bởi phương thức hoạt động. Vì vậy, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là vấn...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị, huyện Nghi Xuân tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, nhất là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động là vấn đề cần thiết, bảo đảm cho sự thành công của việc thực hiện vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) với tư cách là một bộ phận cấu thành quan...

Sáng ngày 13/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Hội nghị...

Người dân xã Kỳ Hoa (TX Kỳ Anh) đồng tình cao với chủ trương đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh và mong muốn ngành chức năng quan tâm tới chính sách hỗ trợ, bồi thường, tái định cư để các hộ dân có cuộc sống ổn định khi nhường đất thực hiện...

Trong hai ngày 13 và 14/4/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh và Ban Quản lý Dự án 6 (Bộ Giao thông vận tải) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án thành...

Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp

Cử tri Hà Tĩnh tán thành, việc ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Từ 9h sáng nay (23/5), Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội ở Thủ đô Hà Nội. Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh do đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu tham dự kỳ họp.

Chiều 9/6, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cùng đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Lãnh đạo huyện cùng tham dự có Bí thư Huyện ủy Phan Tấn Linh, Phó...

Tại các buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các huyện Can Lộc, Hương Khê, Đức Thọ và TX Kỳ Anh đã phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến tình hình sản xuất nông nghiệp, chế độ, chính sách và một số bất cập ở cơ sở.

Từ giám sát trực tiếp và tiếp nhận, tập hợp, nắm bắt ý kiến, kiến nghị của cử tri, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã chuyển tải tới kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Hà Tĩnh (ngày 14/7) những nội dung xác đáng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.