MTTQ huyện Hương Sơn: Tăng cường hoạt động giám sát

16:08 11/10/2023

Thực hiện Chương trình giám sát của Mặt trận Tổ quốc huyện Hương Sơn năm 2023, từ ngày 9 -12/10/2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo, Phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thành lập đoàn giám sát, giám sát “Việc triển khai thực hiện, chấp hành các quy định pháp luật về bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với các trường học có bếp ăn bán trú” trên địa bàn toàn huyện.

Đoàn làm việc tại các trường....

...giám sát tại các kho sơ chế ...

Thông qua giám sát nhằm nắm bắt và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm tại bếp ăn trong các trường học, đồng thời nắm bắt những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực, từ đó kiến nghị, đề xuất với các cấp, các ngành có liên quan để có các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường học trên địa bàn toàn huyện.

Nguồn: MTTQ huyện Hương SơnÝ kiến bạn đọc