Phối hợp kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng trên địa bàn Hà Tĩnh

09:37 15/02/2023

Chương trình phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng đoàn MTTQ tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ nắm tình hình, tham mưu xử lý các tình huống chính trị trên địa bàn và phòng chống tham nhũng.

* Chiều 13/2, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Đảng đoàn MTTQ tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác năm 2023.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Trung chủ trì lễ ký kết.

Toàn cảnh lễ ký kết.

Chương trình phối hợp nhằm tăng cường trách nhiệm giữa các cơ quan trong phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ phối hợp với Đảng đoàn MTTQ tỉnh tổ chức việc theo dõi, nắm tình hình và tham mưu xử lý các tình huống chính trị trên địa bàn; giám sát việc thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo công tác giám sát hoạt động của các cơ quan, tổ chức đại biểu dân cử; chỉ đạo tổ chức hoạt động phản biện xã hội; tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực…

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Trung: Thời gian tới, ngân hàng sẽ tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã ký kết, đồng thời tăng cường chỉ đạo công tác giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiền tệ, nâng cao chất lượng hoạt động của ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh phối hợp thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng;

Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động ngân hàng; tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp, tham mưu đề xuất chủ trương, định hướng về phòng chống tham nhũng trên lĩnh vực ngân hàng tại Hà Tĩnh.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân ký kết chương trình phối hợp.

Theo nội dung kế hoạch, các cơ quan sẽ phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin dựa trên chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị theo đúng pháp luật, quy định của Ban Nội chính trung ương, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước.

Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh.

Đồng thời, đảm bảo sự thống nhất từ Trung ương tới địa phương; tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi ngành. Đảm bảo sự chủ động, thường xuyên, kịp thời, thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả khi xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan; đảm bảo bí mật Nhà nước theo quy định.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải: Sau lễ ký kết, các cơ quan sẽ tăng cường công tác phối hợp; nghiêm túc thực hiện đúng các nội dung trong quy chế, kịp thời khắc phục, xử lý những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả chương trình để góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Ngu ồn: baohatinh.vnÝ kiến bạn đọc