Tin tức sự kiện

Phường Đậu Liêu (Thị xã Hồng Lĩnh) có 1.411 hộ với hơn 5.000 nhân khẩu sinh sống trong 8 Tổ dân phố. Nhiều năm qua, 8 Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể hoạt động đạt hiệu quả cao, nhất là tuyên truyền, vận động, tổ chức cho nhân dân trên địa bàn thực...

Nhiều năm qua, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đạt nhiều kết thiết thực góp phần hoàn thành các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hai năm qua, thôn Quyết Tiến có nhiều đổi mới, toàn dân trong khu dân cư đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực...

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư“ ở Cẩm Xuyên từng bước được nâng cao chất lượng, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp ở huyện Cẩm Xuyên đã chủ động xây dựng kế hoạch báo cáo với cấp uỷ Đảng,...

Thôn Phú Hòa (xã Hương Xuân, huyện Hương Khê) có 8 tổ liên gia, 94 hộ, 286 nhân khẩu, 3 năm gần đây (2012-2014), Ban công tác Mặt trận đã tích cực vận động, tuyên truyền huy động nhiều nguồn lực từ nhân dân trong thôn góp phần xây dựng khu dân cư không ngừng phát triển theo...

Thôn An Phúc Lộc tập trung xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều kết quả tích cực góp phần thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong suốt nhiều năm qua.

Ở xã Trường Sơn (Đức Thọ) nội dung và cách tổ chức dân vận khéo được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp đạt được nhiều kết quả quan...

5 năm qua, cơ cấu kinh tế của Bắc Hồng được chuyển dịch nhanh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và thương mại, đến nay tỷ lệ hộ sản xuất nông nghiệp chỉ còn 10,2%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 30,5 triệu đồng/người/năm, tăng 2 lần so...

Thôn Hoành Nam (Kỳ Liên, Kỳ Anh) có 186 hộ, 682 nhân khẩu là một trong những điểm sáng của huyện Kỳ Anh có truyền thống đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới,...