TỔNG RÀ SOÁT 66.390 ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

11:10 16/01/2020

2 năm 2014 - 2015, Mặt trận các cấp phối hợp với ngành chức năng triển khai thực hiện Chương trình Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, đã rà soát 66.390 đối tượng, trong đó có 24.464 thân nhân liệt sỹ, 12 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 25.463 thương binh, 5.984 bệnh binh, 3.376 đối tượng nhiễm trực tiếp chất độc hóa học, 2.957 đối tượng nhiễm gián tiếp chất độc hóa học, 2 đối tượng người có công (LTCM), 2.780 thanh niên xung phong, 1.382 đối tượng tử tuất. 63.378 đối tượng được hưởng đúng chính sách ưu đãi của Nhà nước, 2.700 đối tượng chưa được hưởng đầy đủ, 312 đối tượng hưởng sai; 1.723 đối tượng đề nghị giải quyết chính sách, 573 đối tượng đang hưởng trợ cấp nhưng không có hộ khẩu thường trú ở địa phương; 220 đối tượng hưởng sai chính sách ưu đãi, đề nghị xem xét của Thanh tra; 370 đối tượng đang hưởng trợ cấp ưu đãi nhưng có ý kiến của nhân dân không đồng tình, yêu cầu kiểm tra xác minh; số liệt sỹ được rà soát là 24.409 trong đó mộ liệt sỹ chưa biết thông tin là 12.639. Qua đợt rà soát, có 29 thông tin cung cấp về nơi chôn cất các liệt sỹ.

Võ Anh TuấnÝ kiến bạn đọc