Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 thông qua danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Kỳ Anh khóa II, nhiệm kỳ 2021- 2026

10:13 16/04/2021

Chiều 15/4, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã Kỳ Anh đã triệu tập các thành viên tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị xã Kỳ Anh khóa II, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Dự hội nghị có đồng chí Phan Duy Vĩnh- Phó Bí thư  Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBBC thị xã; đồng chí Trần Xuân Phượng - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thị xã; đồng chí Nguyễn Thế Anh- UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã; đồng chí Nguyễn Văn Hảo - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thị xã Kỳ Anh đã báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Kỳ Anh khóa II, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Nhìn chung, việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Kỳ Anh khóa II, nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn thị xã Kỳ Anh đã diễn ra sôi nổi, dân chủ, đảm bảo đúng luật, đúng tiến độ; 100% cử tri có mặt đã biểu quyết nhất trí giới thiệu 60 ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Phan Duy Vĩnh- Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Chủ tịch ủy ban bầu cử thị xã phát biểu chỉ đạo

Sau hội nghị lấy ý kiến cử tri tại nơi cư trú đã có 12 người xin rút khỏi danh sách ứng cử. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thảo luận và biểu quyết tán thành danh sách ứng cử đại biểu HĐND thị xã Kỳ Anh khóa II, nhiệm kỳ 2021- 2026 gồm có 48 người với số lượng nữ chiếm 47,9%; Trẻ tuổi chiếm 45,8%; Ngoài Đảng 10,4%; Tái cử 36,7%.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban MTTQ thị xã Kỳ Anh sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương, tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử./.

Thu Hiền - Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thị xã Kỳ AnhÝ kiến bạn đọc