Chi bộ Cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường xây dựng văn hoá công sở”

16:44 01/04/2021

Sáng ngày 01/4/2021, Chi bộ cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Anh Đức - Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh và đồng chí Phạm Thị Thu Hà - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Tăng cường xây dựng văn hoá công sở”. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Thái Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; đồng chí Lê Văn Phúc - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, cùng các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Đồng chí Phạm Thị Thu Hà, Phó Bí thư Chi bộ thông qua đề dẫn buổi sinh hoạt chuyên đề

Đặt vấn đề tại sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Phạm Thị Thu Hà - Phó Bí thư chi bộ nhấn mạnh: Trong thời gian qua, thực hiện Nghị quyết 01-NQ/ĐUK ngày 10/10/2016 của Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, chi bộ cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã triển khai quán triệt, tổ chức các hoạt động thực hiện các phong trào thi đua “Cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thực hiện hiệu quả văn hoá công sở”. Thực hiện chặt chẽ các nội dung, đến nay cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã xây dựng được môi trường làm việc thân thiện, dân chủ, khách quan, minh bạch, góp phần xây dựng chi bộ, cơ quan vững mạnh. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động được nâng lên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, năng lực và tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên trong qua trình triển khai vẫn còn những hạn chế nhất định.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả văn hoá công sở trong thời gian tới, nâng cao chất lượng môi trường làm việc, đề nghị các đồng chí đảng viên trong chi bộ gắn với quá trình thực tiễn công tác cần phân tích làm rõ những kết quả, cũng như những tồn tại, nguyên nhân đề từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng văn hoá công sở.

Phát huy tinh thần trách nhiệm của đảng viên, các đồng chí đảng viên ở 3 tổ đảng đã tham luận với nhiều nội dung, đề xuất thiết thực, gắn với thực tiễn công tác của các đồng chí trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Thị Thường - Tổ đảng Tuyên giáo, Phong trào: Đề nghị tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về xây dựng văn hoá công sở; quan tâm công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, phân công cán bộ phù hợp với năng lực sở trường, yêu cầu công việc để phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên trong triển khai góp phần thực hiện hiệu quả xây dựng văn hoá công sở.

Đồng chí Lê Sỹ Nam - Tổ đảng Văn phòng: Cần triển khai thực hiện hiệu quả việc xây dựng văn hoá công sở gắn xây dựng hình mẫu cán bộ MTTQ trong lòng nhân dân, tạo môi trường thân thiện, hiệu quả trong công việc, quan tâm thực hiện tốt việc tham mưu công việc, tăng hiệu lực, hiệu quả nội dung triển khai và công tác cải cách hành chính trong cơ quan. Đồng thời đề xuất Đảng uỷ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện văn hoá công sở, đạo đức công vụ của các cơ quan trực thuộc Đảng uỷ khối để tạo môi trường làm việc thân thiện và sự phối hợp hiệu quả trong công việc giữa các cơ quan đơn vị.

Đồng chí Võ Anh Tuấn - Tổ đảng DCPL, TGDT: Xây dựng văn hoá công sở là một nội dung có điểm đầu nhưng không có kết thúc, văn hoá công sở tốt sẽ góp phần nâng cao chất lượng và môi trường làm việc do đó cần tiếp phát huy vai trò giám sát của Ban thanh tra nhân dân để đóng góp ý kiến giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp ngày càng tiến bộ, thực hiện hiệu quả công việc cũng như các kỹ năng trong công việc; cần thường xuyên đánh giá kết quả để phát huy kết quả đạt được đồng thời góp ý các tồn tại để đưa ra các giải pháp phù hợp.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến tham luận đóng góp cụ thể như: Mở rộng dân chủ, xây dựng nội bộ cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, phát huy vai trò người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, đối với việc xây dựng văn hóa công sở. Thường xuyên tuyên truyền về văn hóa công sở nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện văn hóa công sở trong môi trường làm việc hiện nay. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao. Cấp ủy phối hợp với thủ trưởng cơ quan và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế văn hoá công sở; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá thực hiện; lấy kết quả xây dựng văn hóa công sở làm một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức, cá nhân hàng năm.

Đồng chí Hoàng Anh Đức, Bí thư Chi bộ phát biểu kết luận

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ Hoàng Anh Đức thay mặt Chi bộ cảm ơn sự quan tâm của Đảng uỷ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cũng như cá nhân đồng chí Lê Văn Phúc - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đã quan tâm, tham dự và có những ý kiến đánh giá kết quả và định hướng cho hoạt động xây dựng văn hoá công sở cũng như buổi sinh hoạt chuyên đề. Đồng chí Hoàng Anh Đức đánh giá cao và ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần phát biểu tâm huyết, thiết thực, đầy trách nhiệm của đảng viên, đã đánh  giá khách quan những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại và đề xuất nhiều giải pháp hay, phù hợp thực tiễn để xây dựng văn hoá công sở của cơ quan Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong thời gian tới.  Chi bộ sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến của đảng viên để trong thời gian tới cụ thể hoá các nội dung gắn với việc tiếp tục triển khai Nghị quyết 01-NQ/ĐUK ngày 10/10/2016 của Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh về “Xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Cấp ủy sẽ phối hợp với thủ trưởng cơ quan và công đoàn cơ quan đẩy mạnh triển khai thực hiện Quy chế văn hoá công sở của cán bộ, đảng viên, công chức; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá thực hiện; lấy kết quả xây dựng văn hóa công sở làm một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức, cá nhân hàng năm.

Tin tưởng rằng, với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, và sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan sẽ thực hiện tốt việc xây dựng văn hóa công sở, góp phần quan trọng trong thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ mà đã đề ra.

Văn Lượng – Ban Tuyên giáo, Phong trào, Uỷ ban MTTQ tỉnh.Ý kiến bạn đọc