Thị xã Kỳ Anh hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026

09:54 07/04/2021

Tính đến ngày 07/4, thị xã Kỳ Anh đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 7/7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh cư trú trên địa bàn thị xã; 60/60 ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã và 488 ứng cử viên đại biểu HĐND các xã, phường.Tính đến ngày 07/4, thị xã Kỳ Anh đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 7/7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh cư trú trên địa bàn thị xã; 60/60 ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã và 488 ứng cử viên đại biểu HĐND các xã, phường.

Sau khi hội nghị hiệp thương lần 2 ở các cấp, thị xã Kỳ Anh có 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh cư trú đên địa bàn, 60 ứng cử viên HĐND thị xã Kỳ Anh khóa II và 488 ứng cử viên HĐND xã, phường, theo đó Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường và Ủy ban nhân dân cùng cấp đã tổ chức xong các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban thường trực Ủy ban MTTQ thị xã Kỳ Anh.

Hội nghị tiếp xúc cử tri nơi cư trú tại KDC Hưng Hòa, phường Hưng Trí

Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã thông qua tóm tắt tiểu sử của từng ứng cử viên để cử tri được biết và có ý kiến nhận xét. Cơ bản các cử tri nhận xét, đánh giá về các ứng cử đại biểu HĐND các cấp đều có tư tưởng vững vàng, trung thành với mục đích lý tưởng của Đảng, có đạo đức lối sống giản dị, hoà đồng và thực hiện tốt nghĩa vụ nơi cư trú, không có biểu hiện tiêu cực, có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong công việc, có trình độ, năng lực để tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND và tham gia ý kiến vào dự thảo các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kết quả 100% cử tri tham dự hội nghị đã biểu quyết nhất trí giới thiệu các ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp thị xã nhiệm kỳ 2016-2021, cấp xã phường đạt từ 95% trở lên.

Hội nghị tiếp xúc cử tri nơi cư trú tại KDC Tam Hải 1, xã Kỳ Ninh

Nhìn chung việc tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thị xã Kỳ Anh đã diễn ra sôi nổi, dân chủ, đảm bảo đúng luật, đúng tiến độ. Qua các hội nghị không có ý kiến nào đề nghị phải xem xét các vụ việc, vấn đề đối với người ứng cử.

MTTQ Thị xã Kỳ AnhÝ kiến bạn đọc