Hoàn thành đại hội MTTQ cấp huyện ở Hà Tĩnh trong tháng 6/2024

15:41 19/04/2024

Đại hội điểm MTTQ cấp huyện tại Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) dự kiến tổ chức từ ngày 2 - 3/5, phấn đấu trong tháng 6/2024 hoàn thành ở các địa phương còn lại.

Sáng 19/4, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cùng các Phó Chủ tịch: Thái Ngọc Hải, Phạm Thị Thu Hà, Hoàng Anh Đức chủ trì hội nghị lần thứ 13 khóa XIV nhiệm kỳ 2019 - 2023, thảo luận kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành các văn bản, kế hoạch tổ chức đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đến nay, có 206/216 xã tổ chức thành công đại hội, dự kiến đến hết tháng 4/2024 hoàn thành đại hội cấp xã. Đại hội điểm cấp huyện tại Cẩm Xuyên dự kiến được tổ chức ngày 2 - 3/5/2024, ở cấp huyện phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2024. Đại hội MTTQ tỉnh dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 8/2024.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Ngọc Hải báo cáo các nội dung tổ chức đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Công tác chuẩn bị cho đại hội cấp huyện, tiến tới đại hội cấp tỉnh đang được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, kỹ lưỡng. Hiện đang tiến hành lấy ý kiến tham gia góp ý vào các dự thảo báo cáo Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam và dự thảo báo cáo Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029; sửa đổi bổ sung điều lệ MTTQ Việt Nam và các đề án, văn bản liên quan.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện quy trình giới thiệu, chuẩn bị đề án nhân sự đại hội, dự kiến danh sách Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV để báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; công tác hậu cần đảm bảo trang trọng, tiết kiệm...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên Nguyễn Thanh Long góp ý một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức đại hội.

Tại hội nghị, đại biểu các địa phương đã báo cáo tiến độ tổ chức đại hội cấp cơ sở, công tác chuẩn bị đại hội cấp huyện; đóng góp ý kiến vào báo cáo, đề án nhân sự của đại hội cấp huyện, cấp tỉnh.

Đại biểu cũng bày tỏ ý kiến về những nội dung liên quan đến công tác tổ chức đại hội như: mở rộng thành phần ủy viên ủy ban MTTQ các cấp, đặc biệt ưu tiên những người có trình độ, năng lực, ảnh hưởng trong các tầng lớp nhân dân; xác định chỉ tiêu nhiệm kỳ gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân khẳng định: các tiểu ban đại hội sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến đóng góp của đại biểu.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân kết luận hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đề nghị các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc hoàn thiện báo cáo và các phần việc liên quan, đảm bảo điều kiện để đại hội MTTQ các cấp diễn ra thành công, tốt đẹp.

Nguồn: Baohatinh.vnÝ kiến bạn đọc