Đại hội MTTQ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV dự kiến tổ chức vào tháng 8/2024

15:35 22/02/2024

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là sự kiện chính trị quan trọng đối với MTTQ và các tầng lớp nhân dân.

Đại hội Đại biểu MTTQ xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên) lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là đại hội điểm cấp xã đầu tiên của Hà Tĩnh. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và lãnh đạo địa phương, ban ngành tặng hoa chúc mừng các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Nhượng nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Thông qua đại hội sẽ đánh giá khách quan, đúng đắn tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024; làm rõ hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác mặt trận nhiệm kỳ qua; xây dựng phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ nghiên cứu, xem xét trình Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam các nội dung kiến nghị, đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nhiều công trình, phần việc chào mừng đại hội đã được MTTQ các cấp triển khai trên địa bàn toàn tỉnh.

Đại hội cũng có nhiệm vụ hiệp thương cử ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029, đảm bảo cơ cấu, chất lượng, khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ; có tính tiêu biểu, đại diện, thực sự là nòng cốt xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dự kiến đại hội cấp xã sẽ được hoàn thành trong tháng 4/2024; đại hội cấp huyện hoàn thành trong tháng 6/2024; Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2024 - 2029 tổ chức trong tháng 8/2024.

Hiện nay, công tác chuẩn bị và các phần việc liên quan đang được MTTQ các cấp gấp rút triển khai. Cùng với đó, phong trào thi đua cao điểm chào mừng đại hội đã được phát động sâu rộng tại các địa phương, đơn vị, thu hút, cổ vũ đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Nguồn: Baohatinh.vnÝ kiến bạn đọc