Mặt trận Tổ quốc huyện Cẩm Xuyên - Dấu ấn một nhiệm kỳ

10:28 17/04/2024

Năm 2024, diễn ra Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029, nhìn lại một nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi còn có nhiều khó khăn , thách thức, những bất ổn ở nhiều nơi trên thế giới và khu vực; thiện tai, dịch bệnh, đặc biệt là trận lũ lịch sử tháng 10 năm 2020 và đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt đời sống xã hội, nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo của MTTQ tỉnh, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền và với truyền thống yêu nước, cần cù, sáng tạo, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức của Nhân dân, MTTQ huyện Cẩm Xuyên đổi mới, năng động, sáng tạo trong hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của huyện nhà; kinh tế phát triển, văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên, chính trị xã hội ổn định, xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 202, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cuối năm 2024; Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, tạo niềm tin và động lực mới để xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.

Quang cảnh đổi mới của huyện Cẩm Xuyên

Ủy ban MTTQ các cấp từ huyện đến cơ sở và các tổ chức thành viên đã chủ động đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, góp phần quan trọng trong tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao nhận thức về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, với phương châm “Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân kiểm tra - Dân hưởng thụ”, vì vậy dân chủ ngày càng được mở rộng; quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân được bảo đảm, góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là trong thực hiên phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động ngày càng được đổi mới, phát huy vai trò từng tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dấn. Ủy ban MTTQ các cấp tích cực vận động Nhân dân, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín, chức sắc, chức việc và đồng bào các tôn giáo trên địa bàn huyện thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) hàng năm được tổ chức sôi nổi, đều khắp ở các khu dân cư trên địa bàn toàn huyện, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực tạo khí thế vui tươi, thắt chặt tình đoàn kết trong từng cộng đồng dân cư

Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư

Kế thừa và phát huy những kết quả và kinh nghiệm trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm kỳ qua MTTQ động viên các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở, như: chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,  “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”; “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Dân vận khéo”;...Đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới,được các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, nhất là trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng vườn mẫu,chỉnh trang vườn hộ, phát triển kinh tế hộ gia đình, bảo vệ môi trường, giao thông nông thôn …đến nay có 06 xã đạt NTM nâng cao, trong đó 03 xã đạt NTM kiểu mẫu; 154 khu dân cư kiểu mẫu. Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc huyện đã xây dựng nhiều mô hình mới, cách làm phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động 17 “Ngôi nhà trí tuệ” gắn với nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ tại các xã vùng ngập lụt; bước đầu hoạt động của các “Ngôi nhà trí tuệ” khá hiệu quả, thực sự là nơi sinh hoạt rất bổ ích cho các tầng lớp nhân dân, được Nhân dân đồng tình ủ

Mô hình "Ngôi nhà trí tuệ"

Điểm sáng của MTTQ huyện là thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong nhiệm kỳ qua, công tác vận động, chăm lo giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện; trợ vốn, phương tiện sản xuất cho hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Việc vận động, quản lý, sử dụng “Quỹ vì người nghèo” các cấp bảo đảm chặt chẽ và hiệu quả, đến nay vận động đóng góp Quỹ người nghèo được trên 96,2 tỷ đồng, Trong 5 năm đã xây dựng 714 ngội nhà đại đoàn kết, hỗ trợ 3200 mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của huyện, hiện nay hộ nghèo trong toàn huyện còn 2,8%, giảm 2% so với đầu nhiệm kỳ. Nhìn lại năm 2020 khi trận lũ lịch sử diễn ra, Ban Cứu trợ và các cấp đã vận động được hàng chục tỷ đồng và hàng trăm tấn hàng hóa, kịp thời hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả. Khó khăn chồng chất khó khăn khi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tham gia tiêm phòng vacxin đạt tỷ lệ cao. Mặt trận kêu gọi ủng hộ đóng góp “Quỹ Covid” được trên 5 tỷ đồng, quyên góp hàng chục tấn rau, củ, quả, nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch. …những kết quả trên đã minh chứng cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các lực lượng tham gia vận chuyển rau, củ, quả, nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19

Việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai thực hiện ngày càng cụ thể, thiết thực. Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức các hội nghị Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, đoàn viên, hội viên. Qua đó kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, giải quyết những vấn đề bức xúc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các xã, thị trấn chủ động tham gia tuyên truyền; hiệp thương giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND các cấp đúng quy trình, đảm bảo thành phần, cơ cấu và chất lượng, được cử tri lựa chọn bầu đủ số lượng đại biểu theo quy định, là những người tiêu biểu, xứng đáng là người đại biểu nhân dân, đồng thời vận động cử tri tham gia đi bầu cử đạt tỷ lệ cao (99,91%), góp phần thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Trong nhiệm kỳ qua, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới, MTTQ huyện và các xã, thị, các tổ chức thành viên tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng cụ thể, thiết thực. Vai trò, vị trí của MTTQ ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân được nâng cao; tinh thần tự quản, sáng tạo của Nhân dân được phát huy; thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua đem lại kết quả thiết thực, hoạt động giám sát, phản biện xã hội được tăng cường, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tập trung thực hiện một cách chặt chẽ, thực chất, hiệu quả. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cũng như ở các xã, thị được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.  Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Xuyên được đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc và các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Những kết quả trên là tiền đề quan trọng cho công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Xuyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo Đại hội điểm rút kinh nghiêm toàn tỉnh. dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4 năm 2024, Đại hội sẽ là sự kết tinh ý chí, hành đông, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, góp phần xây dựng huyện Cẩm Xuyên phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh và xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao./.

Nguyễn Thị Mai (Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện Cẩm Xuyên)Ý kiến bạn đọc