Hà Tĩnh hoàn thành đại hội mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở

10:26 03/05/2024

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, từ tháng 1/2024, Hà Tĩnh đã bắt đầu tiến hành tổ chức đại hội MTTQ cơ sở nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức đại hội tại 216/216 xã, phường, thị trấn đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra.

Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ xã Cẩm Nhượng lần thứ XIX nhiệm kỳ 2024 - 2029 là đại hội cơ sở điểm của toàn tỉnh.

Đại hội mặt trận cơ sở được tiến hành theo đúng quy định; công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tiến hành đồng bộ, kịp thời, thực hiện theo phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.

Việc xây dựng văn kiện, lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo báo cáo chính trị được tiến hành trên nguyên tắc dân chủ, thể hiện được ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; BCH nhiệm kỳ mới tập hợp được nhiều cá nhân có trình độ, năng lực, uy tín trong cộng đồng tham gia; công tác hậu cần, khánh tiết, tổ chức đại hội đảm bảo trang trọng, tiết kiệm.

Báo cáo chính trị đánh giá khá đầy đủ kết quả thực hiện nghị quyết đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2018- 2023; đề ra chương trình hành động, phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Gần 1.200 công trình, phần việc được các địa phương triển khai chào mừng đại hội MTTQ các cấp.

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt do MTTQ tỉnh phát động, toàn tỉnh đã triển khai gần 1.200 công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa chào mừng đại hội MTTQ các cấp, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024 - 2029, như: xây dựng các công trình dân sinh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giải phóng mặt bằng các dự án lớn, làm nhà đại đoàn kết, hỗ trợ mô hình sinh kế...

Thành công của đại hội MTTQ cơ sở là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công đại hội cấp huyện, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Theo kế hoạch, đại hội cấp huyện được tiến hành từ đầu tháng 5 đến hết tháng 6/2024; đại hội cấp tỉnh sẽ diễn ra trung tuần tháng 8/2024.

"Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2019 - 2024, đề ra phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ mới, góp phần phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí, khát vọng, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Hà Tĩnh. Tăng cường dân chủ, đồng thuận xã hội, sức sáng tạo; góp phần xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước" - Ông Trần Nhật Tân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Nguồn: Baohatinh.vnÝ kiến bạn đọc