Ủy ban MTTQ huyện Can Lộc hoàn thành Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029

09:35 17/04/2024

Ủy ban MTTQ huyện Can Lộc hoàn thành Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tầng lớp Nhân dân, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác Mặt trận trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đồng thời xây dựng chương trình hành động cho nhiệm kỳ tới.

Tính đến ngày 11/4/2024, 18/18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Can Lộc đã hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội đại biểu MTTQ xã Phú Lộc - huyện Can Lộc

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/HU ngày 26/7/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc về Lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Can Lộc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029, từ đầu tháng 10/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng Kế hoạch, Hướng dẫn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029, cùng với đó cấp ủy các đảng bộ xã, thị trấn trong toàn huyện đã ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình và cũng đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội MTTQ các cấp với 57 công trình được đăng ký thực hiện, đến nay các công trình đã cơ bản hoàn thành để kịp chào mừng Đại hội MTTQ huyện lần thứ XVII.

Công trình chào mừng Đại hội MTTQ các cấp của xã Thiên Lộc

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn trong toàn huyện đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2024 -2029 với tinh thần chu đáo, nghiêm túc, khí thế sôi nổi, đến ngày 11 tháng 4 năm 2024 tất cả các xã, thị trấn trong toàn huyện đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029 để tiến tới Đại hội MTTQ huyện Can Lộc lần thứ XVII dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 5/2024 sắp tới./.

Nguồn: MTTQ huyện Can LộcÝ kiến bạn đọc