Mặt trận tổ quốc huyện, thành phố, thị xã

Chiều ngày 21/6/2022, Uỷ ban MTTQ huyện Lộc Hà tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội MTTQ huyện Lộc Hà lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Sáng 28/6/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Kỳ Anh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc thị xã lần thứ II nhiệm kỳ 2019 - 2024

Từ đầu năm 2022 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và tổ chức hội các cấp huyện Cẩm Xuyên đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy và nhiệm vụ trọng tâm của huyện, xác định những nhiệm vụ trọng tâm để...

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-MTTQ-BTT ngày 12/9/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên về kiểm tra công tác Mặt trận năm 2022, từ ngày 19/9 đến 19/10/2022, Mặt trận huyện đã triển khai và hoàn tất việc kiểm tra đối với 23 xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

Chiều nay 16/12/2022, Uỷ ban MTTQ huyện Lộc Hà tổ chức Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2022, triển khai chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị lần thứ 14, khóa XXV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tổng kết công tác Mặt trận năm 2022, triển khai Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023.

Chiều ngày 31/5/2023, Ủy ban MTTQ huyện Hương Khê phối hợp với Công an huyện tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân...