Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên tổ chức kiểm tra công tác Mặt trận cơ sở năm 2022

08:43 25/10/2022

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-MTTQ-BTT ngày 12/9/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên về kiểm tra công tác Mặt trận năm 2022, từ ngày 19/9 đến 19/10/2022, Mặt trận huyện đã triển khai và hoàn tất việc kiểm tra đối với 23 xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện làm việc với xã Cẩm Minh...

Tham gia các buổi kiểm tra có Ban Thường trực MTTQ huyện, bộ phận chuyên môn cơ quan Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên; Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn và cán bộ kế toán cấp xã. Ông Nguyễn Thanh Long - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện chủ trì các buổi kiểm tra.

...và xã Cẩm Mỹ

Tại các buổi làm việc, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022 của địa phương và giải trình về các mục trong bảng tự chấm điểm. Qua rà soát hồ sơ, Đoàn kiểm tra của Mặt trận huyện đã đánh giá, trao đổi, hướng dẫn về các nội dung thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận trong năm 2022 tại các địa phương.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Ông Nguyễn Thanh Long - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đánh giá cao những kết quả mà các địa phương đã đạt được trong công tác Mặt trận năm qua; đồng thời quán triệt một số vấn đề còn chưa đúng, chưa đủ để các địa phương có hướng khắc phục, rút kinh nghiệm. Đại diện các địa phương cũng nhất trí cao với những kết luận của Đoàn kiểm tra; nghiêm túc tiếp thu, phát huy những mặt làm được và khắc phục những khó khăn, hạn chế trong thời gian tới.

Tại các buổi làm việc với MTTQ các xã, thị trấn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện cũng đã triển khai một số nội dung trọng tâm cho công tác Mặt trận từ nay đến cuối năm, trong đó tập trung Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022; tổng kết công tác Mặt trận cuối năm và chăm lo Tết Quý Mão cho người nghèo trên địa bàn huyện./.

Nguyễn Mai, Ủy ban MTTQ huyện Cẩm XuyênÝ kiến bạn đọc