Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Kỳ Anh lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024

17:33 28/06/2022

Sáng ngày 28/6/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Kỳ Anh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc thị xã lần thứ II nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tham dự hội nghị có đồng chí đồng chí Thái Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Thường Trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh , đồng chí Phan Duy Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Trần Xuân Phượng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Trong 3 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Kỳ Anh và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp hành động và các nhiệm vụ trọng tâm, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã. MTTQ từ thị xã đến cơ sở đã thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19, từ năm 2019 - 2022  toàn thị xã đã vận động và tiếp nhận được số tiền hơn 6.460 triệu đồng; quyên góp được hơn 50 tấn hàng hóa trị giá 740 triệu đồng ủng hộ Nhân dân miền Nam; 15.234 suất cơm trị giá 422 triệu đồng cho các công dân cách ly tại khu Mitraco và các khu cách ly xã, phường. Phối hợp với các ban, ngành liên quan tiến hành tổ chức giám sát theo Nghị quyết 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021 QĐ-TTg, ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị xã.

MTTQ các cấp đã vận động nhân dân thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong bầu cử, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,91%.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được triển khai theo hướng ngày càng có chiều sâu, sát thực tiễn, được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng. Đến nay, có 4/5 xã đạt xã nông thôn mới ( r iêng xã Kỳ Lợi theo kế hoạch sẽ di dời toàn bộ xã lên vùng tái định cư và xây dựng lên phường), xã Kỳ Ninh về đích NTM nâng cao trước 1 năm theo kế hoạch ; có 26 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 101 vườn mẫu đạt chuẩn; 18 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao; 3 phường đạt chuẩn văn minh đô thị ( Kỳ Phương, Kỳ Liên, Kỳ Long ); xây dựng được 59 tuyến đường văn minh đô thị; đạt 48 tiêu chí đô thị văn minh, với tỷ lệ hài lòng đạt từ 85% đến 98%.

Hoạt động chăm lo, giúp đỡ người nghèo, an sinh xã hội tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,46%, tỷ lệ hộ cận nghèo xuống còn 5,09%. Từ năm 2019 - 2022, Quỹ “Vì người nghèo” huy động được hơn 3,8 tỷ đồng, Quỹ “Cứu trợ” huy động được hơn 2 tỷ đồng.

Toàn thị xã hỗ trợ xây mới và sửa chữa được 268 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách trị giá gần 15 tỷ đồng; xây dựng 7 nhà văn hoá cộng đồng trị giá 10 tỷ đồng; huy động các nguồn lực quan tâm, chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi…

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Ngọc Hải...

...Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Phan Duy Vĩnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thái Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 03 năm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: Tiếp tục tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; triển khai đồng bộ các nội dung các cuộc vận động, phong trào do Trung ương, tỉnh và địa phương phát động; triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Mặt trận, làm tốt công tác bồi dưỡng tập huấn cán bộ MTTQ, nhất là cấp cơ sở; phát huy vai trò của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ; phát huy trí tuệ kinh nghiệm của các Ban Tư vấn, Tổ tư vấn của MTTQ, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, Ban công tác Mặt trận, phát huy vai trò của các tổ tự quản trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở.

Ủy ban MTTQ thị xã Kỳ AnhÝ kiến bạn đọc