Huyện Cẩm Xuyên tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và các tổ chức hội

10:55 16/09/2022

Từ đầu năm 2022 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và tổ chức hội các cấp huyện Cẩm Xuyên đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy và nhiệm vụ trọng tâm của huyện, xác định những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo thực hiện, nhờ vậy hoạt động có nhiều đổi mới, giành được những kết quả tích cực.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị giao ban với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và tổ chức hội đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phòng, chống dịch COVID-19, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường; tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công tác xây dựng và củng cố tổ chức được quan tâm, kiện toàn.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể đã tích cực vận động, tham gia hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 106 nhà đại đoàn kết (làm mới 88 nhà, hỗ trợ sửa chữa 18 nhà) cho các đối tượng với tổng giá trị gần 5,7 tỷ đồng, nghiệm thu, bàn giao 15 nhà đại đoàn kết xây năm 2021; thành lập câu lạc bộ “Ngân hàng máu hiếm” với gần 40 thành viên; phối hợp tổ chức trao tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình người có công, những em nhỏ mồ côi, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện.

Công tác phát triển đảng viên được tập trung quan tâm; các đoàn thể đã phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu hội viên tham gia học lớp cảm tình đảng. Riêng Đoàn thanh niên đã giới thiệu được 124 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và đã kết nạp vào hàng ngũ của Đảng được 48 đồng chí; Hội Nông dân giới thiệu 31 hội viên ưu tú, trong đó 09 đồng chí đã được kết nạp vào Đảng.

Hỗ trợ 03 hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn tại xã cẩm Dương xây dựng mới nhà ở

Nhiều công trình, mô hình kinh tế được xây dựng, mở rộng, tiêu biểu như: Hội Liên hiệp Phụ nữ xây dựng được 112 công trình, phần việc trị giá trên 1,5 tỷ đồng, xây dựng “Ngôi nhà xanh” thu gom rác tái chế, thành lập Hợp tác xã chăn nuôi tuần hoàn, ra mắt mô hình điểm “Ủ phân vi sinh từ rác thải hữu cơ”; nhiều mô hình kinh tế nông thôn đem lại hiệu quả cao như mô hình nuôi ốc bươu đen, nuôi ong lấy mật, nuôi bò nhốt…

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện còn có những khó khăn, hạn chế; nội dung, phương thức hoạt động, việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của các đoàn thể ở một số cơ sở chậm được đổi mới. Công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước chưa thường xuyên, thiếu trọng tâm; sự phối hợp trong thực hiện một số nhiệm vụ có lúc thiếu chặt chẽ; việc đôn đốc, xử lý các kiến nghị sau giám sát chưa kịp thời; phong trào thi đua ở một số đơn vị chưa thực sự sôi nổi, thiếu tính đột phá vươn lên. Các tổ chức hội còn khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu nhân lực; một số cán bộ Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, phụ trách các tổ chức hội, nhất là ở cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.

Thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện Cẩm Xuyên tập trung cụ thể hóa, rà soát chương trình công tác năm 2022, đánh giá khách quan những việc đã làm được, những việc chưa làm được để xây dựng kế hoạch thực hiện cho những tháng cuối năm; phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa nội dung sinh hoạt nhằm thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên; khắc phục các chi đoàn, chi hội hoạt động còn khó khăn, yếu kém; quan tâm công tác bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hệ thống các cơ quan đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Tăng cường giám sát, phản biện, nhất là giám sát cán bộ và công tác cán bộ, việc thực hiện các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới, phát triển các mô hình sản xuất, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội; phối hợp công tác giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể với Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, các phòng, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn; phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể trong tổ chức các hoạt động. Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ của tổ chức cấp trên góp phần đưa phong trào của huyện ngày càng phát triển.

Đặng Thị Nga/ hatinh.dcs.vnÝ kiến bạn đọc