Thị xã Hồng Lĩnh phát động phong trào ra quân làm giao thông thủy lợi nội đồng phục vụ tưới, tiêu cho vụ Hè Thu năm 2021

15:16 03/06/2021

Nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sản xuất vụ Hè Thu 2021, thị xã Hồng Lĩnh phát động phong trào ra quân làm giao thông thuỷ lợi, nạo vét kênh mương nội đồng, dọn bờ vùng, bờ thửa, làm đất chuẩn bị gieo cấy vụ Hè Thu.

Nông dân phường Đức Thuận khơi thông mương nội đồng

Theo đó, Ủy ban MTTQ các phường, xã đã phối hợp chính quyền, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân vận động gần 500 cán bộ, hội viên phụ nữ, gần 650 cán bộ, hội viên Hội nông dân tham gia làm giao thông thủy lợi nội đồng tạo khí thế lao động khẩn trương, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trong thời gian sớm nhất. Kết quả trong đợt này (từ 26 - 31/5), các phường, xã đã nạo vét được 32 tuyến kênh mương tại các trục tưới, tiêu chính với chiều dài 12.500m nhằm thuận lợi cho việc dẫn nước phục vụ công tác tưới, tiêu, chống hạn cho vụ hè thu.

Hội viên phụ nữ phường Đậu Liêu dọn bờ vùng, bờ thửa

Bên cạnh đó, hội viên phụ nữ, hội viên nông dân ở 6 đơn vị phường, xã đang tập trung dọn bờ vùng bờ thửa, huy động máy móc làm đất để kịp thời gieo cấy hơn 1.010 ha lúa vụ Hè Thu đảm bảo đúng theo lịch thời vụ./.

Ủy ban MTTQ thị xã Hồng LĩnhÝ kiến bạn đọc