Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên thực hiện công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn thị xã Kỳ Anh

09:21 26/07/2021

Sau hơn 6 năm được thành lập, với chủ trương đẩy mạnh thu hút đầu tư, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng của ngành công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp. Với sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Thị ủy - HĐND - UBND thị xã, sự nổ lực cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và bà con nhân dân trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.

Xác định mục tiêu đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, thị xã Kỳ Anh luôn tập trung xác định giải phóng mặt bằng là khâu then chốt trong việc thu hút các nhà đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng có nhanh thì mới “chớp” được thời cơ để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tạo bước phát triển đột phá trên địa bàn. Bên cạnh đó, làm tốt các bước trong công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng là góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và ổn định cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất, giảm thiểu tình trạng tranh chấp, bất đồng, khiếu nại, tố cáo trong Nhân dân.

Kết quả cụ thể, năm 2021, Thị xã Kỳ Anh thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đối với 34 dự án, trong đó 28 dự án chuyển tiếp từ năm 2020, 06 dự án mới. Diện tích phải thu hội 280ha đất, có 3.768 lượt hộ bị ảnh hưởng, 968 hộ phải di giời, 654 hộ phải cấp tái định cư, có 3.181 ngôi mộ phải cất bốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Hảo - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã triển khai công tác tuyên truyền phục vụ các dự án

Để thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng các dự án, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội từ thị xã đến cơ sở đã và đang phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức như: Thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, hội nghị các tổ chức đoàn thể, hội nghị tại các khu dân cư (thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới) … để Nhân dân thấy được lợi ích của việc xây dựng các công trình, dự án, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị. Đồng thời, công khai minh bạch chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến áp giá đền bù đất đai, kiến trúc, hoa màu, nhằm phát huy quyền làm chủ, bảo đảm lợi ích cho người dân bị thu hồi đất.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Lê Thanh Nghị cùng các đồng chí trong tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động tại Tổ dân phố Hải Phong 1, xã Kỳ Lợi

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh ban hành quyết định thành lập các Đoàn công tác tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn toàn Thị xã trong đó tập trung cao cho các dự án trọng điểm như: Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II và dự án đường dây 500KV Nhiệt điện Quảng Trạch- Vũng Áng do đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã làm Trưởng đoàn với các thành viên là lãnh đạo các phòng, ban, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II do Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II làm chủ đầu tư, được bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng từ năm 2019, có tổng diện tích phải thu hồi 149,38ha, bao gồm các hạng mục: Khu vực Nhà máy chính và các hạng mục khác. Đến nay đã hoàn thành bàn giao mặt bằng 04 hạng mục gồm: Nhà máy chính với diện tích 37,15ha; hạng mục Bãi đổ đất hữu cơ tại phường Kỳ Trinh với diện tích 8,33ha; hạng mục khu nhà ở cán bộ, công nhân tại phường Kỳ Long với diện tích 3,23ha; hạng mục đường xã nước làm mát 2,01ha. Vận động cất bốc  1.154 ngôi mộ.

Dự án đường dây 500KV Nhiệt điện Quảng Trạch- Vũng Áng có chiều dài 31,2 km, gồm 71 vị trí móng đi qua 7 xã, phường gồm Kỳ Nam, Kỳ Phương, Kỳ Liên, Kỳ Long, Kỳ Thịnh, Kỳ Trinh và Kỳ Lợi.  Đến nay đã hoàn thành kiểm kê, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 71/71 vị trí móng cột; chi trả 60/71 vị trí móng cột; bàn giao mặt bằng 60/71 vị trí móng cột.

Cán bộ thị xã gặp gỡ tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng

Song song với công tác tuyên truyền, vận động, Ủy ban MTTQ phối hợp cấp ủy, chính quyền thị xã tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với Nhân dân; phân công cán bộ Mặt trận Tổ quốc xuống tận dân, các khu dân cư tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, nắm bắt tình hình tư tưởng của Nhân dân, từ đó phản ánh với các cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. Đối với những gia đình thực hiện đúng tiến độ, thời gian quy định được biểu dương kịp thời, đối với những trường hợp cố tình gây khó khăn, cản trở thực hiện việc giải phóng mặt bằng, cán bộ đã gặp gỡ, phân tích, thuyết phục.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Thị ủy, sự phối hợp của Ủy ban nhân dân thị xã; sự năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận, sự phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chính sách đối với công tác giải phóng mặt bằng, trong 6 tháng đầu năm 2021, thị xã Kỳ Anh đã bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư 07 dự án; hoàn thành bàn giao mặt bằng 04 hạng mục của dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II; cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án Đường trục chính từ Quốc lộ 1A đến Khu đô thị Trung tâm khu kinh tế Vũng Áng (giai đoạn 1) diện tích 6,4/6,5ha. Vận động cất bốc 1.317 ngôi mộ, di giời 34 hộ dân lên tái định cư.

Kết quả đạt được nêu trên được ghi nhận và biểu dương trong thời gian qua. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thị xã vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc; vì vậy, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên thị xã Kỳ Anh với quyết tâm cao độ tiếp tục tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận nhất trí cao của Nhân dân đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là các dự án trọng điểm để sớm bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư đúng tiến độ.

Nguyễn Văn Hảo - Ủy viên Ban Thường vụ,

Trưởng Ban Dân vận Thị uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị xã Kỳ AnhÝ kiến bạn đọc