Cẩm Xuyên tổ chức sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

11:32 29/06/2020

Sáng ngày 25/6/2020, Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hà Văn Bình,Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện; các ban ngành, đoàn thể cấp huyện và 65 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện.

6 tháng đầu năm với phương châm hoạt động là “bám nắm cơ sở, rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, hiệu quả và thiết thực, mỗi đoàn thể, đơn vị đảm từng nhiệm vụ, phần việc, công trình cụ thể”, Ủy ban MTTQ các cấpđãtập trung tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 và làm tốt công tác giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ; tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; động viên Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tình hình Nhân dân để phản ánh với các cấp ủy Đảng giải quyết kịp thời, tạo đồng thuận xã hội.

Ngay từ đầu năm,MTTQ đã chủ trì xây dựng nội dung thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua; phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” , “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với sản phẩm OCOP; tập trung các hoạt động vì người nghèo, đãvận động xây dựng 38 nhà đại đoàn kết, trị giá 1.145 triệu đồng, hỗ trợ khám, chữa bệnh, tặng quà Tết cho 375 đối tượng với số tiền 360 triệu đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho 15 đối tượng với số tiền 35 triệu đồng, giúp đỡ học sinh nghèo với số tiền 33 triệu đồng; tuyên truyền các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận”… Qua đó đã góp phần duy trì tốc độ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Văn Bình,Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 06 tháng đầu năm; đồng thời đề nghị MTTQ các cấptiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn theo hướng thiết thực và hiệu quả; tiếp tục làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt là giám sát thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ; phát huy tốt hơn nữa vai trò của Ủy viên Ủy ban tích cực tham gia công tác Mặt trận ở địa phương.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Long tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và ghi nhận, đánh giá cao ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị; đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn, các tổ chức thành viên, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp, thống nhất hành động 06 tháng cuối năm 2020.

Tại Hội nghị đã hiệp thương cử bổ sung 8 vị là Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, Trưởng các ban, ngành cấp huyện tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nguyễn Mai - Ủy ban MTTQ Cẩm XuyênÝ kiến bạn đọc