Nhân dân Hà Tĩnh quyên góp hàng hóa, nhu yếu phẩm ủng hộ Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch Covid-19