Phân bổ một số vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho thị xã Kỳ Anh
Ngày 25/01/2022, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã phân bổ 04 thùng khẩu trang và 20 thùng găng tay y tế cho thị xã Kỳ Anh phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19