Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2022
Hình ảnh triển khai, Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2022