MTTQ phối hợp các tổ chức thành viên vận động hỗ trợ các suất ăn miễn phí cho công dân hồi hương từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tại các khu cách ly tập trung trên toàn tỉnh
MTTQ phối hợp các tổ chức thành viên vận động hỗ trợ các suất ăn miễn phí cho công dân hồi hương từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tại các khu cách ly tập trung trên toàn tỉnh