Giám sát và phản biện

Trong giám sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh luôn chọn những vấn đề hóc búa, gắn liền với quyền và lợi ích thiết thực nhất của nhân dân. Chuyên đề giám sát “Công tác quản lý nhà nước đối với công chức địa chính - xây dựng - đô thị (nông thôn) và môi trường...

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ, thực hiện tốt quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống “chạy chức, chạy quyền”. Yêu cầu đặt...

Xây dựng Nhà nước pháp quyền là cách thức cơ bản để phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực thuộc về Nhân dân; quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập...

Năng lực, hiệu quả hoạt động của một tổ chức không chỉ nhờ đường lối đúng, bố trí cán bộ có tâm, có tầm mà còn chịu sự chi phối bởi phương thức hoạt động. Vì vậy, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là vấn...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị, huyện Nghi Xuân tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, nhất là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Sáng ngày 13/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Hội nghị...

Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp

Chiều 9/6, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cùng đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Lãnh đạo huyện cùng tham dự có Bí thư Huyện ủy Phan Tấn Linh, Phó...

Ngày 29/8 và 30/8/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Can Lộc đã tổ chức đợt giám sát việc giải quyết sau đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân theo Quyết định số 657-QĐ/TU ngày 4/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại xã Kim Song...

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Xuyên tổ chức giám sát chuyên...

Quá trình giám sát “Việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đề xuất nhiều giải pháp với các cấp, ngành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Giám sát là việc làm cần thiết đối với mọi tổ chức và cá nhân trong xã hội, đặc biệt là đối với chính đảng của giai cấp vô sản, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam, chính đảng kiểu mới của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam.