Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

08:57 23/02/2022

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị, huyện Nghi Xuân tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, nhất là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chiều 21/2, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ chủ trì buổi làm việc của đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021" tại huyện Nghi Xuân.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ chủ trì buổi làm việc.

Đặt vấn đề tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cho biết: Thời gian qua, huyện Nghi Xuân tập trung phát triển KT-XH và là địa phương đầu tiên của Hà Tĩnh về đích huyện NTM (năm 2018). Tuy nhiên, cùng với việc triển khai các dự án trọng điểm, thu hút đầu tư, bồi thường GPMB… đã phát sinh các đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo song việc tiếp công dân định kỳ của chính quyền 2 cấp (xã, huyện) có thời điểm chưa đúng quy trình, công tác giải quyết đơn thư vẫn còn nhiều vụ việc kéo dài, chậm được xử lý dứt điểm.

Chính vì vậy, buổi làm việc nhằm xem xét, đánh giá toàn diện, khách quan việc thực hiện của huyện Nghi Xuân, trách nhiệm người đứng đầu và các cơ quan liên quan trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Từ đó, đề nghị tập trung các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật; nâng cao năng lực, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Phó Chánh Thanh tra huyện Nghi Xuân Lê Quang Hùng báo cáo tình hình thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Nghi Xuân đã báo cáo tình hình thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021.

Theo đó, trong thời gian này, UBND huyện đã tổ chức tiếp 1.110 lượt công dân. Trong tổng số 48 đơn khiếu nại đã tiếp nhận, có 27 đơn đủ điều kiện xử lý, 10 đơn không đủ điều kiện xử lý và 11 đơn không thuộc thẩm quyền; 27 vụ việc được giải quyết trong thời hạn quy định.

Ngoài ra, UBND huyện đã tiếp nhận 32 đơn tố cáo, trong đó: có 13 đơn đủ điều kiện xử lý, 12 đơn không đủ điều kiện xử lý và 7 đơn không thuộc thẩm quyền; đã giải quyết được 13 vụ việc.

Đại biểu Quốc hội Phan Thị Nguyệt Thu - Chánh án TAND tỉnh: Cuộc giám sát sẽ chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vướng mắc để đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả quy định của pháp luật về tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan.

Lịch tiếp công dân định kỳ của chủ tịch UBND huyện được quy định vào các ngày 5 và 20 hằng tháng. Đối với tiếp dân định kỳ và tiếp dân đột xuất, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp công dân để lắng nghe, xem xét, giải quyết và chỉ đạo việc giải quyết các khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh thuộc thẩm quyền.

Các nội dung chỉ đạo của người đứng đầu được cụ thể bằng thông báo kết quả tiếp công dân; Ban Tiếp công dân huyện có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thực hiện chỉ đạo của người đứng đầu sau tiếp công dân.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần đề nghị: Huyện Nghi Xuân c ần tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và tuyên truyền, quán triệt quy định của pháp luật, góp phần hạn chế việc phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Năm 2020 và 2021, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hoạt động tiếp công dân được thực hiện bằng việc gửi đơn thư qua đường bưu điện.

Sau khi nhận được đơn, UBND huyện chỉ đạo Ban Tiếp công dân xử lý kịp thời, giải quyết theo đúng thời gian quy định, không để chậm trễ trong việc giải quyết cho người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà cho rằng, Nghi Xuân cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho người dân.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai, như: Nhận thức, trách nhiệm về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu chưa cao; công tác tổ chức gặp gỡ, hòa giải, đối thoại chưa được thường xuyên, hiệu quả; công tác quản lý Nhà nước ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát trong nội bộ hiệu quả còn thấp.

Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân tiếp thu, giải trình các vấn đề đoàn giám sát quan tâm.

Kết quả hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, thực hiện trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và tổ chức thành viên trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo còn hạn chế; công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa tích cực...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đề nghị, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến của đại biểu; kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban Tiếp công dân cấp huyện và cấp xã, thực hiện tốt vai trò, chức năng của ban; thực hiện công tác tiếp dân theo quy định; trực tiếp làm việc với UBND các xã, thị trấn để nắm bắt tình hình, đề ra phương án giải quyết, tháo gỡ; rà soát các vụ việc còn tồn đọng để giải quyết dứt điểm; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, nhất là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng lưu ý, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể ở địa phương cần chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho người dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Năm 2022, Quốc hội tiến hành giám sát tối cao 2 chuyên đề về công tác quy hoạch và về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát 2 chuyên đề về việc sắp xếp các đơn vị hành chính và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Để triển khai giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến 01/7/2021” trên địa bàn tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh chủ động phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh thành lập đoàn giám sát với thành phần gồm các vị ĐBQH tại địa phương, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh.

(Nguồn: Baohatinh.vn)Ý kiến bạn đọc