Đổi mới cách thức đào tạo cán bộ Mặt trận thời kỳ mới

14:55 30/01/2020

Đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng cán bộ chuyên trách mặt trận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay là nội dung hội thảo khoa học được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức sáng 24/5.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam Tạ Văn Sỹ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tỉnh, thành phố.

Hiện nay, MTTQ Việt Nam các cấp có gần 18.300 cán bộ chuyên trách, đội ngũ này ngày càng được tăng cường số lượng, chất lượng. Cán bộ mặt trận đuợc tiếp nhận từ nhiều nguồn khác nhau, đã được rèn luyện từ thực tiễn cơ sở nên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng: Thời kỳ mới đặt ra yêu cầu phải đổi mới nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mặt trận để đáp ứng nhiệm vụ.

Trong giai đoạn mới, vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ trong hệ thống chính trị ngày càng được đề cao, phạm vi hoạt động mở rộng với nhiệm vụ đa dạng, đòi hỏi đội ngũ cán bộ MTTQ phải có trình độ, nắm vững đường lối dân vận của Đảng. Tuy nhiên, công tác bồi dưỡng cán bộ hiện nay còn thiếu tính chuyên nghiệp, hiệu quả chưa cao.

Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh trình bày tham luận: "Xây dựng lực lượng báo cáo viên đáp ứng yêu cầu công tác bồi dưỡng cán bộ chuyên trách mặt trận các cấp trong tình hình mới".

Tại hội nghị, đại biểu đến từ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tỉnh, thành đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm đổi mới hình thức, nội dung bồi dưỡng cán bộ chuyên trách mặt trận các cấp trong tình hình mới.

Theo đó, nhiều đại biểu cho rằng, cần xây dựng nội dung, kiến thức cơ bản, thống nhất về MTTQ Việt Nam và kế hoạch trang bị cho cán bộ từ Trung ương đến cơ sở; đội ngũ cán bộ từ nguồn khác về công tác tại mặt trận phải được học tập và nghiên cứu hệ thống nội dung kiến thức này.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thủy: Cần phân loại đối tượng để có kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mặt trận chuyên sâu, phù hợp với từng lĩnh vực công tác.

Để khắc phục tình trạng bất hợp lý trong phân cấp bồi dưỡng cán bộ mặt trận như hiện nay, đại biểu đề xuất cần đầu tư kinh phí để tổ chức bồi dưỡng hàng năm phù hợp với hướng bồi dưỡng phân cấp; nội dung bồi dưỡng phải gắn liền với từng lĩnh vực công tác chuyên môn…

Đại biểu đến từ các tỉnh, thành trên cả nước cũng chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động tại địa phương mình, đồng thời, trao đổi kinh nghiệm để góp phần khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng bồi dưỡng, đào tạo cán bộ và hiệu quả công tác mặt trận trong thời kỳ mới.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Đà Nẵng Trần Việt Dũng đề xuất mở rộng đối tượng đào tạo, bồi dưỡng đến cán bộ mặt trận xã, phường để củng cố đội ngũ cán bộ cơ sở

Bên cạnh đó, những vấn đề về xây dựng, nâng cao trình độ cho đội ngũ báo cáo viên mặt trận; quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ… cũng được các đại biểu tham gia thảo luận sôi nổi.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng thông tin đến đại biểu tình hình KT-XH và công tác mặt trận của Hà Tĩnh thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò của việc đổi mới phương thức, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mặt trận trong tình hình mới.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng: Hội thảo là dịp để cán bộ mặt trận các cấp học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác mặt trận

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh cũng khẳng định, hội thảo là dịp để cán bộ mặt trận các cấp Hà Tĩnh giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm từ các đơn vị Trung ương và địa phương, đặc biệt là trong điều kiện chuẩn bị diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo Kiều Minh/ BHTÝ kiến bạn đọc