Hiệp thương cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh

14:58 17/03/2021

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh vừa hiệp thương cử bà Phạm Thị Thu Hà, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, Tôn giáo - Dân tộc giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024.

Sáng 17/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 tổ chức hội nghị lần thứ 8 để thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng dự hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hoàng Anh Đức chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và các đại biểu dự hội nghị.

Chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Ngọc Hải thông qua Tờ trình số 06/TTr-MTTQ-BTT ngày 16/3/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam về việc hiệp thương cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo Quy định số 1335-QĐ/TU ngày 30/3/2020 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh; Đề án nhân sự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2019-2024, hiện nay, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh thiếu 1 Phó Chủ tịch sau khi đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực chuyển công tác từ tháng 12/2020.

Căn cứ Công văn số 192-CV/TU ngày 23/2/2021 của Tỉnh ủy về việc thống nhất chủ trương cho thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung từ nguồn cán bộ tại chỗ có trong quy hoạch, Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức các cuộc họp thực hiện các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự theo Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị để bổ sung 1 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2019-2024.

Toàn cảnh hội nghị.

Ngày 8/3/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh có Văn bản số 219-QĐ/TU và ngày 12/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có Công văn số 2131/MTTW-BTT về việc đồng ý giới thiệu bà Phạm Thị Thu Hà, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, Tôn giáo - Dân tộc để Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại biểu biểu quyết thống nhất cử bà Phạm Thị Thu Hà giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Trên những căn cứ đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thống nhất trình tại hội nghị lần thứ 8 để hiệp thương cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh.

Kết quả, hội nghị đã thống nhất cử bà Phạm Thị Thu Hà giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tân Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Phạm Thị Thu Hà phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà hứa sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm; không ngừng học tập, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tân Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ, chung sức, đồng lòng của tỉnh và ủy ban MTTQ các cấp.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng gửi lời chúc mừng tới bà Phạm Thị Thu Hà.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng nhấn mạnh: Đây vừa là vinh dự lớn, vừa là trách nhiệm cao đối với bà Phạm Thị Thu Hà; đồng thời, mong muốn, trên cương vị mới, tân Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục gắn bó với Ủy ban MTTQ, cùng ban lãnh đạo phối hợp tốt, thống nhất cao để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.

Trước mắt, cần tập trung thực hiện tốt cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Thu Hà.

Đại diện các hội, đoàn thể tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà.

Đại diện lãnh đạo ủy ban MTTQ các huyện, thị, thành tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Bà Phạm Thị Thu Hà (SN 1/3/1976).

Quê quán: xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ trước khi được hiệp thương cử: Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, Dân tộc - Tôn giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh.

(Nguồn: Baohatinh.vn)Ý kiến bạn đọc