Đức Thọ tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ MTTQ cơ sở năm 2022.

10:31 12/10/2022

Ngày 11/10, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Thọ phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ MTTQ cơ sở năm 2022.

Các đại biểu về dự khai mạc lớp tập huấn.

Phó Bí thư Huyện uỷ  - Chủ tịch HĐND huyện Trần Hoài Đức phát biểu chỉ đạo khai mạc lớp tập huấn

Phát biểu chỉ đạo khai mạc lớp tập huấn, Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện Trần Hoài Đức nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ đối với cán bộ MTTQ cấp cơ sở. Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các học viên nghiêm túc tiếp thu, tham gia học tập đầy đủ, trao đổi thảo luận để hiểu sâu hiểu rõ những chuyên đề của lớp tập huấn, những khó khăn, vướng mắc trong công tác mặt trận; từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cũng như các nhiệm vụ chính trị trọng tâm ở địa phương.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh truyền đạt chuyên đề về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãnh phí, tiêu cực; Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ nhằm tăng cường hiệu quả công tác nắm tình hình Nhân dân trong thời kỳ hiện nay

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà truyền đạt chuyên đề về cách thức tổ chức và triển khai hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng

Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ huyện Nguyễn Quý Hưởng triển khai nhiệm vụ công tác MTTQ thời gian tới.

Trong thời gian 01 ngày, gần 200 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã, thị trấn, Trưởng ban công tác Mặt trận các khu dân cư được tiếp thu các chuyên đề về Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãnh phí, tiêu cực; Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ nhằm tăng cường hiệu quả công tác nắm tình hình Nhân dân trong thời kỳ hiện nay; Những vấn đề cơ bản về c á ch thức tổ chức và triển khai hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng và triển khai nhiệm vụ công tác MTTQ thời gian tới.

Thông qua lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ giúp đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở trang bị những kiến thức mới về công tác mặt trận, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương./.

Nguồn: ductho.hatinh.gov.vnÝ kiến bạn đọc