Tuyên truyền vận động nhân dân

Mấy thập niên gần đây, nhiều học giả Việt Nam và nước ngoài đã nghiên cứu rất sâu sắc về các khía cạnh cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, có một vấn đề rất nổi bật là phản ánh giá trị bao trùm và cống hiến đặc sắc của Người...

Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong xây dựng chính quyền các cấp vẫn còn nguyên giá trị và là nguyên tắc chỉ đạo cho mọi hoạt động của cơ quan nhà nước.

Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong xây dựng chính quyền các cấp vẫn còn nguyên giá trị và là nguyên tắc chỉ đạo cho mọi hoạt động của cơ quan nhà nước.

Thời gian qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là bài học quý về sức mạnh của lòng dân, sức mạnh của tinh thần đoàn kết trong giờ phút quyết định vận mệnh của đất nước. Bài học đó đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự.

Ngày 25/8/2021, cả nước kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại được cả thế giới biết đến và là niềm yêu kính, tự hào, biết ơn của hàng chục triệu người dân Việt Nam.

Tấm gương sáng ngời, mẫu mực về phẩm chất đạo đức, suốt đời hy sinh, phấn đấu quên mình cho đất nước và nhân dân của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp là tài sản vô giá trong giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lập trường chính trị tư tưởng,...

Việc vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ lâu đã được triển khai thường xuyên, đồng bộ, nhận được sự đồng tình ủng hộ của các chức sắc, chức việc, bà con giáo dân và các tín đồ phật tử

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, được hun đúc, hình thành và phát triển bởi tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ của dân tộc ta qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bất luận trong...

Ngày 6/9/1931, Tổng Bí thư Trần Phú - người con kiên trung làng Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) - qua đời khi mới 27 tuổi. Sự hy sinh cao cả đó đã khơi nguồn sống, sự trường tồn của lý tưởng mà cả cuộc đời đồng chí đã tin, theo và “giữ vững chí khí chiến đấu” cho...

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các địa phương ở Hà Tĩnh đã có những hoạt động đón ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) phù hợp với thực tế, đảm bảo an toàn phòng dịch nhưng vẫn ấm áp, nghĩa tình.

Thay mặt Ban Bí thư, ngày 8/12/2021, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư ký Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc toàn văn Chỉ thị.